Skattefordeler ved sparing i fond

Nedgang på børsene har gjort at mange fondssparere for tiden har negative verdier på fondsandelene sine. Skattereglene er slik at hvis du velger å realisere tapet ved å innløse andelene dine vil du få 28 % skattefradrag på det tapte beløpet. Det kan være fristende å få dette skattefradraget. Du trenger bare å innløse andelene (realisere tapet) og kan til og med fortsette sparingen som før, gitt at reinvesteringen skjer med en annen eksponering mot aksjemarkedet. Men vær obs på at du da mister det opptjente skjermingfradraget! Det gjør at innløsningen ikke blir så skattegunstig.

Det er to store skattefordeler ved å spare i aksjefond og kombinasjonsfond. For det første utsetter du skatten til du innløser andelene. I motsetning til penger du har satt på bankkonto, hvor du betaler skatt på avkastningen hvert år, betaler du først skatt på avkastningen i fond når du selger andelene. Det er altså denne regelen som også gjelder dersom du innløser andeler med tap.

I tillegg får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av årene du har eid andelene. Skjermingsfradraget beskytter deg mot skjev beskatning av kapitalinntekter i fond sammenlignet med bankinnskudd. Den fastsettes årlig av finansdepartementet og tilsvarer omtrent rentenivået på en gjennomsnittlig høyrentekonto i bank etter skatt. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på skjermingsrenten er skattepliktig. Den endelige avkastningen din etter salg av andelene, hvor mange årsskifter du har eid andelene og hva skjermingsrenten er for hvert av disse årene er hva som betyr noe.

Hva skjer så med det opptjente skjermingsfradraget hvis du selger fondsandelene med tap eller lavere avkastning enn det samlede skjermingsfradraget? Jo, da vil det ubenyttede skjermingsfradraget falle bort. Du får altså ikke utnyttet skattefordelen som skjermingsfradraget gir gitt at du hadde ventet til bedre tider og eventuelt gått ut med gevinst.

Trenger du ikke pengene nå vil det være lurt å ha is i magen, ikke innløs med tap, men vent heller til andelene igjen går i pluss og få full utbytte av skjermingsfradraget.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.