SpareBank 1 SMN er et populært forskningsobjekt blant studentene

Gjennom hele året får vi fortløpende søknader fra studenter som vil skrive oppgave for banken. Det er vi glade for – vi er alltid nysgjerrige på kompetansen som finnes og utvikles i vårt nedslagsfelt.

I finansbransjen er det kontinuerlig endring og utvikling i teknologi, krav fra kunder, medarbeidere og markedet. På en måte er vi alle studenter, og vi har den holdningen at man må være forberedt på at studiesituasjonen ikke stopper fordi om man slutter på skolen. For å henge med i utviklinga er det viktig at vi er tett på akademia og forskning.

Studentene som kommer til oss, de fleste fra HiST og BI, er spesielt nysgjerrige på organisasjon og ledelse i banken. Andre fag som er sentrale for oss er  kreditt-/risikostyring, forbrukerøkonomi, makroøkonomi og innovasjon. I løpet av et år blir det skrevet mellom to og fire oppgaver på bachelor- og masternivå i samarbeid med oss, og de som har vært samarbeidspartnere med studentene i de foregående periodene, har gjort en så god jobb at søknadene nå strømmer på. Vi sier ja til noen, men må også takke nei til andre, og vi gjør det på en ordentlig måte.

For å velge ut kandidatene eller gruppene som er best egnet til å samarbeide med, har vi i HR-avdelinga oversikt over hvilke problemstillinger de forskjellige divisjonene i banken ønsker å få belyst. På den måten kan de eksterne oppgaveskriverne være til god hjelp for banken. Under utvelgelse av oppgaver så må vi både prioritere de oppgavene vi har kapasitet til og tror vi kan få nytte av. For oss er det viktig at vi kan skape et samarbeid med studentene som gir et gjensidig utbytte. Den faglige oppfølgingen ligger til utdanningsinstitusjonen, mens vi kan være arenaen for å få praksisnærhet til relevante problemstillinger.

Banken har spesielt god kontakt med HiST, og her skjer det stadig spennende ting som er viktig for banken. Nå er det planer om å starte opp et program for å ta doktorgrad innenfor økonomi ved institusjonen. Kompetanse er et kritisk konkurransefortrinn i vår virksomhet, og vi er tjent med at regionene er attraktiv for studentene også på økonomisida. Derfor har vi også åpenbare fordeler ved å styrke miljøet.

Det er ikke bare på universitetene og høgskolene vi forsøker å være tett på, yngre målgrupper er også interessant. I vår deltok vi på Ungt Entreprenørskap, hvor vi var på Hoeggen ungdomskole. Her utfordret vi 12- og 13-åringer til å tenke ut framtidens bank; en spennende og artig øvelse både for elevene og banken.

Vi er nysgjerrige på gode initiativ og det handler hele tiden om å sniffe etter gode arenaer for å være tett på utdanningsmiljøene. Utfordringa er å forutse hvilken kompetanse framtidas finanskonsern trenger.