Tenk langsiktig – reduser arveavgiften

Reglene om arveavgift har et unntak som svært få benytter; hvert år kan man avgiftsfritt gi barn, barnebarn og andre gaver opp til en halv G (grunnbeløp i folketrygden), uten at dette registreres som en arveavgiftspliktig gave. For 2012 er en halv G lik 39.820 kroner per giver. Tenker man langsiktig så kan man over tid overføre store verdier til neste generasjon.

Gir du et barn/barnebarn et større beløp, vil dette være en arveavgiftspliktig gave som barnet skal gi opplysninger om på sin selvangivelse. I tillegg skal det sendes inn melding om gaven til skatteetaten innen en måned etter at gaven er gitt.

Arveavgiften som spares er betydelig. For de fleste vil det med gradvis overføring av gave være mulig å unngå arveavgift helt. I et fremtidig arveoppgjør vil man kunne gjøre bruk av avgiftsfrie engangsbeløp: Hvert barn kan motta 470.000 kroner (til sammen – en gang i livet) avgiftsfritt fra hver av foreldrene. Av de neste 330.000 skal det betales avgift med 6 %, og av beløp over 800.000 skal det betales 10 % i avgift.

Fribeløpet på 470.000 gjelder også for arv og gaver fra besteforeldre til barnebarn, men av de neste kr. 330.000 må barnebarn betale avgift med 8 %. Satsen mellom besteforeldre og barnebarn er 15 % av det beløpet som overstiger kr. 800.000. For besteforeldre med betydelig formue er det derfor enda gunstigere å fordele som gaver.

Ved å gi inntil en halv G per giver årlig så kan man altså unngå å spise opp det avgiftsfrie engangsbeløpet. Noen benytter denne muligheten til å la unge spare opp egenkapital til kjøp av egen bolig over tid. Dette har særlig to vesentlige ulemper.

  • Mange givere ønsker noen grad av kontroll over bruken av midlene; når gaven er overført gradvis er det lett at beløpet går med til andre formål enn forutsatt siden full disposisjonsrett over gaven kommer ved fylte 18 år.
  • Ved overføring som gir en samlet formue for barnet som overstiger et gitt beløp vil begrense mulighetene til utdanningsstipend. (278.589 for 2011)

Vi har laget en løsning for å avhjelpe disse utfordringene; gjennom løsningen Starthjelp gir vi unge mulighet til å kjøpe bolig, samtidig som vi administrerer overføring av gavebeløp til boligformål over tid. Det eneste du gjør er å sette av gavebeløpet du samlet ønsker å overføre. Vi ordner resten.

Vi har tidligere også blogget om vårt nye produkt Starthjelp. Vil du vite mer om denne løsningen kan du kontakte din rådgiver, eller ringe oss på 07300.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.