Trøndersk Matfestival

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS arrangerte Trøndersk Matfestival for 7. gang i 2011. Trøndersk Matfestival er Norges største arena for lokal mat og spesialiteter, og er en betydningsfull arena for lokalmatprodusentene i Trøndelag. Årets Trøndersk Matfestival 28.-30.juli samlet nærmere 90 utstillere, og besøkstallet er estimert til 100.000, noe som er svært gledelig.

Det har vært en glede for Trøndersk Matfestival å samarbeide med SpareBank 1 SMN under årets forberedelse og gjennomføring av matfestivalen. SpareBank 1 SMN har vært en av hovedsponsorene til arrangementet, samt prisutdeler under åpninga i Ravnkloa, og huset flere spennende og attraktive kurs under Trøndersk Matfestival. For første gang hadde vi i år utdeling av SpareBank 1 SMNs produsentpris.

SpareBank 1 kan skryte av å være markedsleder som bankforbindelse til lokale matbedrifter. SpareBank 1 SMN er opptatt av lokal mat, og det som også kjennetegner oss er at vi begge er med og skaper regional utvikling. SpareBank 1 SMN er med på å få frem enda flere aktører i bransjen, og som igjen vil være med på å utvikle regionen og Trøndersk Matfestival fremover. Vi ser frem i mot videre samarbeid med SpareBank 1 SMN.