20.10.2011 – Ett år med bankblogg!

For ganske nøyaktig ett år siden, 20.10.2010, på samme dag som åpningen av vårt nye hovedkontor lanserte vi bankbloggen vår. Den gangen spurte vi om en bank har noe å gjøre i sosiale medier. Med ett års erfaring på nakken er svaret et ubetinget ja. I dag feiret vi ettårsdagen til bloggen med kake.

Med gårsdagens oppstyr rundt en viss parodi kan man vel godt si at man sluttet det første året med litt oppmerksomhet. På mange måter viser gårsdagen også hvordan “trauste” finansinstitusjoner må forstå den nye mediehverdagen – å også ta en stemme i den digitale sfæren, både når det gjelder synlighet fra deling av relevant innhold til håndtering av krisekommunikasjon.

Naturlig del av kommunikasjonsmiksen
I løpet av året har bloggen blitt en naturlig del av vår kommunikasjonsmiks. Da vi økte vår tilstedeværelse i sosiale medier ble det klart for oss at vi trengte et nav for satsingen, der vi kunne være mer uformell og folkelig, litt rundere i kantene, og hvor vi kunne føre en dialog med kundene våre for å få innspill og kommentarer. Det er ikke alt som passer i en tweet eller en statusoppdatering på Facebook.

Når det gjelder innspill og kommentarer har vi ikke klart å engasjere i like stor grad. Vi får en god del tilbakemeldinger på Facebook og Twitter, mens det virker som om det er en høyere terskel å kommentere på bloggen vår. Vi hadde imidlertid bra oppslutning på et nettmøte vi hadde, der vi svarte både på åpne og lukkede henvendelser ifbm. selvangivelsen. I løpet av noen timer en fredag hjalp vi over 200 kunder med smått og stort..

Fokus på å rekruttere bloggere
Da vi startet var det viktigst for oss å rekruttere bloggere; at folk lærte seg, og ble komfortable med, bloggformatet. Å senke terskelen for å blogge var viktig, gjennomveiledning, støtte og litt opplæring. Men sosiale medier var jo litt nytt og skummelt – her skulle man skrive på bankens kommunikasjonsflater på nett. Bankens privatøkonom Endre Jo Reite og vår ekspert på pensjon, konsernbanksjef Wenche Seljeseth, ledet an og viste at det ikke var så skummelt likevel.

I banken har vi mye kompetanse innen mange fagfelt, og ved å ha mange bloggere er tanken å tilgjengeliggjøre kompetanse i form av gode råd. Bloggformatet gjør også tematikken lettlest og forståelig, noe som gjør at bloggen brukes internt såvel som eksternt. Mange forskjellige bloggere med forskjellig tematikk har gjort at vi ikke har fokusert på en spisset målgruppetekning. Kanskje det kommer. Kanskje ikke…

Uansett – 281 blogginnlegg fra over 30 ansatte er den kvantitative statusen etter ett år. Således har vi lykkes med vår strategi om å ha mange bloggere, selv om tematikken har vært spredt;

Men mange bloggere og mange blogginnlegg er ikke det samme som at det automatisk driver trafikk til oss. Etter den første oppmerksomheten rundt lanseringen la seg, kom hverdagen. Å drive trafikk inn krever en del jobb. Vi har integrert bloggen med våre eksisterende kanaler, og prøver å sikre et optimalt kanalsamspill. Her brukes både smn.no, Facebook, Twitter, intranettet, nyhetsbrev, video og andre kanaler sammen – å finne den optimale løsningen er nok en jobb man aldri kommer helt i mål med.

Når det gjelder innhold ser vi at det – ikke overraskende – gjelder å være relevant og gi merverdi. Det som gir mest oppmerksomhet er i hovedsak artikler med rådgivning. Vel – utenom parodier da.

Hvordan syntes du bloggen vår fremstår – og hva kan vi gjøre bedre?