NæringsDriv arrangert for første gang i Trondheim

På tirsdag i forrige uke arrangerte vi NæringsDriv i Trondheim for første gang, og vi har allerede konkludert med at dette skal i fortsette med. Omkring 220 sentrale aktører fra næringslivet i Trøndelag og Nordvestlandet fikk tirsdag faglig påfyll fordelt på fire hovedtema.

Corporate Social Responsibility (CSR), eller bedrifters samfunnsansvar, ble belyst av professor ved NTNU Annik Magerholm Fet og daglig leder i Aker Achievements Stine Lise Hattestad Bratsberg. CSR omhandler bedrifter og organisasjoners samfunnsansvar ut over det som er påkrevd gjennom lover og reguleringer. Gjennom teori og praktiske eksempler fikk forsamlingen en god innføring i temaet og ideer på hvordan dette kan tas ut i egne virksomheter.

I samarbeid med Sintef presenterte banken et helt fersket konjunkturbarometer for regionen. Fremleggere var vår konserndirektør Vegard Helland, konsernsjef i Sintef Unni Steinsmo og Sverre Konrad Nilsen, forskningsleder i Sintef Teknologi og samfunn. Vegard Helland holdt et glitrende innlegg om annerledeslandet Norge som har positive utsikter for innbyggere og skjermet sektor. Dette står i skarp kontrast til konjunkturnedgangen i internasjonal økonomi – en nedgang som i følge Helland kan vare lenge. Temperaturen ble målt fra Namdalen i Nord til Sunnmøre og viste utvikling i blant annet ledighet, etableringer, verdiskaping, sysselsetting, befolkningsutvikling og innovasjonskraft.

Trondheim som senter for kapitalforvaltning og innovasjon utfordret de politiske miljøer til å se at det finnes kompetanse og innovasjonslyst også utenfor Oslogryta. Professor Gøran Roos innledet, og ble fulgt opp av Finn Haugan og Stian Gårdsvoll fra PWC som presenterte rapporten “Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer”.

Etter innleggene fikk vi en interessant debatt der politikere og byråkrater ble utfordret på at unoterte selskaper utgjør hele 80% av investeringsuniverset, mens statens formuesforvaltere kun investerer i resterende 20%.

I Sigbjørn Johnsens fravær fikk vi en gjennomgang av statsbudsjettet i historisk lys av Statssekretær Morten Søberg før en fantastisk tapas i Banksalen restaurant og et flott TÆL-show i Olavshallen.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.