Nye krav til egenkapital gjør det vanskelig å kjøpe bolig

Usikkerheten rundt nye krav til egenkapital fra Finanstilsynet får mange unge til å bekymre seg for om de greier å kjøpe seg egen bolig. Med litt planlegging er likevel drømmen om egenbolig oppnåelig for de fleste.

Mange mener at en økning av maksimalgrensen for sparing i BSU er løsningen, men for de fleste er BSU bare en del av finansieringen når de skal kjøpe egenbolig. Det er bare 20 prosent av de unge som har spart opp full BSU når de kjøper sin første bolig. Banken ser på den totale sparingen når den vurderer hvor stor risiko det er å gi deg et lån. I tillegg er bankene opptatt av at du viser at du kan sette av penger til fremtidige utgifter, og at du har god styring på økonomien.

“7 av 10 unge trenger hjelp fra foreldrene til å kjøpe sin første bolig.”

Startlån
Startlån er en låneordning som forvaltes av kommunene og skal brukes til kjøp av bolig. Startlån skal hjelpe personer som har vanskelig med å få etablert seg på boligmarkedet. Din rådgiver i banken sitter med kunnskap om hvordan ordningen fungerer i din kommune. Normalt må du regne med 8-12 ukers behandlingstid. Det er derfor viktig å starte prosessen tidlig. Banken kan også hjelpe deg med å forskuttere et slikt Startlån, dersom det tar tid å få utbetalt lånet.

De fleste trenger også litt Starthjelp
For de fleste er det kravet til 10 prosent egenkapital som utgjør det største hinderet for at unge kan kjøpe sin første bolig. Mange er i dag avhengig av bistand fra foreldre. En undersøkelse gjort av SpareBank 1 viser at 70 prosent av alle unge trenger hjelp fra foreldre til det første boligkjøpet.

Ofte er det vanskelig å finne en enkelt person som kan stille med tilstrekkelig tilleggssikkerhet for lånet. Vi tilbyr derfor en løsning hvor vi i stedet for pant i bolig, tar pant i innskudd hos de som vil hjelpe. De som hjelper får en av markedets høyeste innskuddsrenter på beløpet de setter på en starthjelpkonto. Samtidig hjelper de en i familien inn i boligmarkedet. Når verdien på boligen har økt, eller lånet er nedbetalt med 10 prosent, er det mulig å få frigjort pengene igjen.

Også mulig med lån til studenter
For unge studenter har det ofte vært en utfordring å dokumentere tilstrekkelig inntekt. For de som har igjen noen år av studiene, og utsiktene til arbeid etterendt utdanning er gode, kan vi ofte finne løsninger. Forutsetningen er at man har foreldre eller andre som er villig til å bidra i en periode. Med vår løsning unngår vi medlåntakeransvar og andre feller, som de som ønsker å bidra lett kan gå i.

Noen unge får hjelp fra foreldre til å kjøpe leilighet. Når man mottar slik hjelp så er det faktisk en pengegave som skal rapporteres til ligningsmyndighetene, og som spiser av fribeløpet for arveavgift. Også her er det mulig til å gjøre gaveoverføringen på en smart måte.

Vi har løsninger for hvordan man både kan oppfylle ønsket om egen bolig, og sikre at hjelp til boligkjøpet organiseres på en optimal måte.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.