BankID-prisen 2011 til Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune er tildelt BankID-prisen 2011. Troms fylkeskommune sa farvel til papirmøllen og administrerer nå utleie av PC-er til elevene elektronisk ved hjelp av BankID.

I en årrekke har skriftlige kontrakter gått fra skole til foreldre og tilbake. Deretter er de sendt til fylkeskommunen. I høst ble systemet endret. Nå signerer foreldrene kontraktene elektronisk. I den nye løsningen signerer foreldre/foresatte på avtalen ved hjelp av sin BankID i en webløsning levert av Digitroll. I samme prosess skal leiebeløpet betales i en sikker betalingsløsning.

Besparelsen for fylkeskommunen er svært stor både regnet i tid og kroner. Ansatte i fylkeskommunen og den enkelte skole har til enhver tid full oversikt over hvem som har signert og betalt. Dette er brukervennlig for alle parter. Troms fylkeskommune sparer mange arbeidstimer og fjerner svinn med elektronisk løsning.

Troms fylkeskommune er en foregangskommune som har effektivisert interne arbeidsprosesser betydelig ved bruk av bankID.

Juryens begrunnelse
Troms fylkeskommune har vist at bankID effektiviserer interne prosesser og gir forenkling for brukerne. Troms fylkeskommune er første fylkeskommune som benytter bankID til å administrere kontrakter for utleie av pc’er, og har med det vist vei for andre fylkeskommuner og kommuner. Legitimering ved bruk av BankID er utberedt og det er derfor viktig at kommuner gir mulighet for økt bruk og enda flere anvendelsesområder i tiden fremover.

BankID-prisen
BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. BankID tilbys og utstedes av bankene i Norge.

BankID, eller digital signatur, begynner å bre om seg i Norge – ti år etter starten. Per november 2011 er det utstedt 2,6 millioner aktive personsertifikater (personBankID). BankID brukes til innlogging i nettbank, og til å signere og inngå forpliktende avtaler på nett. 363 brukersteder i Norge tilbyr innlogging og/eller signering med BankID, og antallet vokser.

SpareBank 1 SMN står bak den nasjonale konferansen BankID i Trondheim, der BankID-prisen deles ut hvert år. Prisen gis til en virksomhet i Norge som har bidratt til å fremme BankID som et viktig verktøy samt gjort BankID allment kjent som tillitstjeneste i Norge. Troms fylkeskommune fikk overrakt BankID prisen for 2011 på årets bankID konferanse som ble arrangert 23. november.

 

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.