Ekstra innbetaling til innskuddsfond?

Alle bedrifter har et innskudd- og premiefond i tilknytning til pensjonsordningen sin. Innbetalinger til dette fondet gir bedriften inntektsfradrag på skatten.

Innbetalingen  kan utgjøre inntil 50 prosent av gjennomsnittet av årets premie og premien i de to foregående år. Fradraget gis bare så lenge premiefondet ikke overstiger seks ganger gjennomsnittet. Dersom grensen overstiges skal bedriften tilbakeføre midler fra fondet til seg. Bedriften har anledning til å bestemme at midler som overstiger halvparten av maksimalgrensen skal overføres. Hele det tilbakeførte beløpet skal tas til inntekt i tilbakeføringsåret.

Innskudds- og premiefondet kan brukes til betaling av innskudd på pensjonsordningen, dvs. at bedriften kan trekke fra fondet til månedlig betaling av premie. Det gjelder både til sparing og uførepensjon. Det kan derfor være svært fornuftig å foreta ekstra innbetaling til innskuddsfondet i gode år, til bruk i ikke fullt så gode år.

Ønsker du å foreta ekstra innbetaling til fondet ditt, kontakt oss på smn.bedrift@smn.no eller telefon 07303.