Energivinner

En viktig målsetning med nytt hovedkontor var å bygge fremtidens miljøbygg.  SpareBank 1 SMN har valgt å gjøre mer enn det miljøforskriftene krever.

Forbruket av energi har så langt vært under 60 kwh/kvm pr år på kontordelen. Det er langt under målet på 85 kwh/kvm og kravet som myndighetene stiller på 144 kwh/kvm. Kontordelen av nybygget har fått energimerke A, som det første bygget av sitt slag i Trondheim.

Det er flere faktorer til at vi har klart dette.

Jørgen Løfaldi forklarer det slik: “Vi har hatt en ambisiøs byggherre og en eier som våget å ta noen skritt inn i ukjent terreng. Han presset på med hårete mål og tok i bruk utradisjonelle metoder for å nå dem. Entrepriseformen, samspillsentreprise, var en annen faktor. Byggherre, prosjekteringsgruppe og entreprenører var delvis samlokalisert for å finne løsninger i fellesskap. Vi hadde også oppfølging av “en som holdt i trådene” gjennom hele prosjektet. En som kjenner prinsippene, og kan rope varsku om en løsning strider mot konseptet. Det har også vært viktig med oppfølging under igangkjøring, innkjøring og gjennom første driftsår, samt et styringsanlegg med gode loggefunksjoner for feilfinning og optimal drift.”

Prisdryss
Med bakgrunn i resultatet fikk hovedkontoret Trondheim kommunes Energisparepris i 2011, samt FIABCIs (The International Real Estate Federation) eiendomspris 2011. Sistnevnte omtales som ”eiendommenes Oscar” og er tidligere tildelt Handelshøyskolen BI, Arkitetkmuseet og Gyldendalhuset. Avgjørelsen ble tatt med bakgrunn i byggherrenes evne og vilje til å oppføre et moderne kontorbygg i eksisterende bysentrum, og gjennom dette betydelig bidra til byutvikling. Prosjektets sterke fokus på energisparing og miljø var også tillagt stor vekt.