Har du vurdert å avslutte sparing i aksjefond?

Er du urolig for dine investering i aksjefond, og vurderer om du skal avslutte sparingen? Dette blogginnlegget belyser når og hvorfor det kan være lurt å gå ut av aksjefond – og når det historisk sett kan være lurt å forholde seg rolig.

For å gjøre det klart innledningsvis; dersom du sparer langsiktig og samtidig har lån bør du ha deler av denne sparingen i aksjefond. Historien er utvetydig i forhold til at aksjesparing over tid gir bedre avkastning enn sparing i bank, også inklusive de kjipe tidene hvor børspapirer går for lut og kaldt vann. Når du vurderer det slik at spareperioden er over er det naturlig å tenke på en innløsning av verdipapirfondene. Her kommer noen tips i forhold til hvorfor og hvordan man kan avslutte fondssparingen, samt noen ord om årsaker du som kunde ikke bør vektlegge i vurderingen.

Først, en liten tur innom det generelle bildet i fondsmarkedet. Uro i verdensøkonomien synes å være gammelt nytt for Ola og Kari. Verdipapirfondenes forening melder at aktiviteten i verdipapirmarkedet er lav. Få selger seg ut og få kjøper. Den månedlige sparingen synes å gå sin vante gang. I tillegg fortsetter trenden hvor nettotegningen i kombinasjonsfond og rente – og obligasjonsfond er stor relativ til aksjefond. Altså synes det som om mannen i gaten ønsker fond med lavere risiko enn de tradisjonelle aksjefondene. Denne trenden kan med enkelte justeringer sies å være lik det vi ser hos våre egne kunder.

Men tilbake til temaet ”hvorfor gå ut av fond?”. Her kommer dagens tips:

1. ”Jeg har spart over en periode nå, og har nok penger til å realisere mitt mål!”
For det første er det supert at du har nådd ditt mål. Bankens anbefaling er at du tar ut det du trenger for å realisere ditt sparemål. Videre synes vi det er naturlig at du snakker med din rådgiver slik at du får dannet nye mål som strekker seg lengre frem i tid. Vår erfaring tilsier at sparemål som nås gjerne følges av nye sparemål. Eksempelvis kan det være greit å vurdere pensjonssparing når hytten er bygd. For dere som har spart til pensjon: Snakk med din rådgiver om uttaksavtale. Dette er et svært godt konsept som gir månedlige utbetalinger – noe som er midt i blinken for de fleste pensjonister.

2. ”Jeg nærmer meg mitt sparemål, og ønsker å redusere risikoen i sparingen”
Vår holdning er at tidshorisont skal påvirke risiko. Er sparekapitalen penger som du ikke trenger på lang tid tåler du å ha en noe høyere aksjeandel (høyere risiko). Følgelig vil det motsatte – altså at du har kort tid før du trenger pengene – gi seg utslag i lavere aksjeandel. Men husk også at redusert aksjeandel i din spareportefølje vil gi seg utslag i redusert forventet avkastning. Her gjelder det å finne en fornuftig balanse. Snakk med din rådgiver for å få et konkret råd!

3. ”Jeg trenger pengene til andre ting”
Du har kanskje mistet jobben, må skifte tak på din bolig etc. Selvsagt vil uforutsette hendelser være gode grunner til at du gjør endringer ved din sparing. Her vil din rådgiver være behjelpelig. Kanskje kan du spare mindre per måned? Kanskje må du selge hele eller deler av beholdningen?

Viktige årsaker som ikke bør benyttes til å avslutte sparing;

4. ”Jeg synes aksjemarkedet er altfor urolig, og ønsker å vente på bedre tider” eller ”nå har det falt så mye – jeg vil ut!”
Når var aksjemarkedene sist ”rolige”? Dette utsagnet tilsier at du vil komme til å kjøpe aksjer etter at kursene har bedret seg. De gode kjøpene gjøres i urolige tider, altså når aksjekursene er lave. Månedlig sparing har en iboende egenskap som over tid reduserer risikoen ved å kjøpe verdipapirfond. Ettersom summen som trekkes hver måned er konstant, vil man i tider hvor markedet er ”billig” kjøpe flere andeler relativt til perioder hvor markedet er ”dyrt”. Denne effekten får du ikke med deg dersom du stopper kjøp eller innløser andeler i takt med forsiden på avisene.

For kunder som ønsker å selge etter et fall er det viktig å skille mellom ”må selge” og ”vil selge”. Dersom du er av dem som ”vil selge” kan du ta en titt på bildet under. Er det gunstig, historisk sett, å selge i urolige tider? Bildet under synliggjør dette på en god måte. En liten refleksjon: Hvilken avkastning ville du oppnådd dersom du kjøpte andeler hver gang markedet var i en ”krise”? Og hvilken avkastning ville du oppnådd dersom du kjøpte hver gang naboen hang over gjerdet med dollarglis og beretninger om fantastisk avkastning (altså når man er nær en topp)?

Til sist kan det være greit å snu på flisa. Når skal man kjøpe verdipapirfond? Dette har jeg tidligere blogget om, les Et skråblikk på kjøp og salg i aksjemarkedet.

…Kanskje er det du som henger over gjerdet til naboen om fem år?

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.