Idrettssponsing vs. TV-reklame?

Når vår konkurrent DnB NOR uttaler at man vurderer den materielle effekten av idrettssponsing sammenlignet med TV-reklame, blir jeg veldig i stuss over en så direkte kobling. 

For oss i SpareBank 1 er lokalt engasjement minst like viktig som den materielle effekten vår hovedkonkurrent skisserer.

Markedsdirektør Rune Garborg i DnB sier til NRK at man der nøye vurderer idrettsponsing opp mot andre former for markedsføring, som blant annet TV-reklame, og at sponsing konkurrerer med andre måter å spre budskapet på. Jeg forstår dette i en verden hvor man isolert kun tenker på den direkte kommersielle effekten på det man gjør, og verdien vi får ut av det.

Dette en utvikling som bekymrer oss, spesielt hvis den blir gjeldende i stadig økende grad – spesielt for oss banker. Banker er samfunnsinstitusjoner. Vi kan ikke ignorere det ansvaret vi har for å skape et lokalt og levedyktig samfunn der menneskene trives og er stolte av å bo.

Vi driver selvsagt en kommersiell og sunn næringsvirksomhet, og er opptatt å kommunisere våre produkter og den rådgivningen vi kan formidle til våre kunder.

Men like viktig for oss er å bruke nødvendige midler for å skape sunne lokalsamfunn – noe vi gjør gjennom å gi støtte til lokal næringsutvikling, idrett, kultur og organisasjonsliv. Vi gjør små ting større blant grasrota i Norge.

Materiell effekt kan ikke være det eneste som styrer måten vi vurderer våre tiltak. Vi tror på et Norge bygget gjennom lokalt engasjement, og ser at vi, som banker i distriktet, har et viktig ansvar her.

Troen på dette perspektivet er grunnlaget for SpareBank 1s samfunnsengasjement.

Vi ser store og reelle behov for å aktivt bidra i lokalsamfunn over hele Norge for å holde den lokale motoren i gang. SpareBank 1-bankenes mål er å være en katalysator og tilrettelegger i dette arbeidet innenfor de rammene vi rår over.

I fjor brukte SpareBank 1-bankene 406 millioner kroner gjennom sponsorater, gavefond, og vi ga støtte til lokal næringsutvikling, idrett, kultur og organisasjonsliv.

Samfunnsengasjementet er sentralt for hele vår virksomhet. Det materialiserer seg daglig i nærmiljøer som ligger vegg-i-vegg med hundrevis av bankkontorer over hele Norge. Bare i vårt nedslagsfelt, Trøndelag og Nordvestlandet, har vi det siste året bidratt med over ti millioner kroner i støtte til breddefotball.

Det er her vi vil være, og tenke like mye på vårt samfunnsansvar som den materielle effekten av idrettssponsing.

Jeg håper, og ber om, at dette ikke er begynnelsen på en ren kommersialisering av samfunnsengasjementet. Vi ønsker ikke å bidra til det, og skal innenfor de rammene vi har fortsatt prioritere idrettsponsing og kultur.

Det er nemlig slik at går det bra med de regionene vi er i, så går det også bra med oss lokale sparebanker.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.