Lite tidliguttak av tjenestepensjon fra arbeidsgiver

Fra 01.01.2011 ble det lov til å ta ut tidligpensjon fra 62 år i private tjenestepensjonsordninger, eventuelt i kombinasjon med videre arbeid, uten at pensjonen avkortes mot arbeidsinntekt. Videre kan tidliguttak fra private ordninger kombineres med tidliguttak av alderspensjon fra folketrygden og AFP i privat sektor.

Statistikk fra NAV og Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at mange ikke har tatt i bruk denne muligheten. Noe av grunnen kan være at man ikke kjenner til ordningen eller at mange syns det er vanskelig å ta beslutningen.

Alexandra Plahte i konsulentfirmaet Plahte & Steenberg as har prøvd å svare på når det er lønnsomt å ta ut tidligpensjon. Levetiden bestemmer svaret, og den er selvfølgelig usikker. Hennes konklusjon er klar.

– I de fleste eksemplene jeg har sett på, må man bli rundt 90 år før det skal lønne seg å vente med å ta ut pensjon, sier hun.

Les mer i denne artikkelen på adressa.no.