Lys gir håp – bli med oss å hold lyset tent

I år gir vi en gave til Kirkens Bymisjon; Vi er ambassadører for Bymisjonens «Hold lyset tent»-kampanje og deres arbeid i Trondheim.

Vi deler Kirkens Bymisjons visjon om at om at alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. I dag arbeider over 700 frivillige og 40 ansatte med dette som ledestjerne, men Kirkens Bymisjon er helt avhengig av hjelp. Gaver gjør det mulig å drive forebyggende arbeid rettet mot barn, ungdom og familier. Med din støtte i ryggen kan Bymisjonen tilby husrom, måltider og fellesskap for enda flere familier, rusavhengige, ensomme og husløse i Trondheim.

I mørketiden står det en lyskube på torget i Trondheim. Kuben er et symbol på at vi alle kan bidra og den lyser opp når Bymisjonen mottar gaver.

For å gi ditt bidrag til Bymisjonens arbeid i Trondheim kan du sende en SMS med LYS100 til 2470 (da gir du 100 kroner) eller med via kampanjenettstedet holdlysettent.no. Her kan du også se en live stream av lyskuben.

Vi oppfordrer alle til å dele kampanjen med forbindelser, venner og familie. Vi ønsker oss en by som har rom for alle. Det er vårt felles ansvar å skape denne byen. Sammen kan vi få det til. Slik holder vi lysene tent og håpet levende.

Fakta om Kirkens Bymisjon Trondheim
Kirkens Bymisjon jobber med barn, ungdom og familier, boligsosialt arbeid, frivillighetssentral, hiv-tiltak, rusomsorg, krisetelefon, selvhjelp og fattigdomstiltak, kirke og kultur. Vår Frue åpen kirke har årlig 150 000 besøkende. Her tennes 50 000 lys. 14 000 anrop besvares på Kirkens SOS krisetelefon. 50 organisasjoner benytter seg av ressurssenteret, og gatejuristene behandler 120 saker i året. Kirkens Bymisjon har 40 ansatte og 700 frivillige i Trondheim.