Når må bedriften gjøre oppdateringer på pensjonsordningen?

De fleste endringer i bedriften påvirker pensjonsordningen. Derfor er det viktig at bedrifter oppdaterer sine tall hos oss.

Det er spesielt viktig å melde fra om:

  • nyansettelser
  • lønnsendringer
  • deltidsprosent
  • hvis noen slutter
  • ny person med ansvar for pensjonsordningen i bedriften

Det kan potensielt bli store konsekvensener av å ikke ha ajourført medlemsbestanden. Les mer om mulige konsekvenser av å ikke oppdatere.

I Liv- og Pensjonstjenesten (LPT) på nett kan du oppdatere pensjonsavtalen som gjelder ordningens medlemmer. Gjennom Liv- og Pensjonstjenesten har bedriften en svært brukervennlig løsning for innmelding, endring og utmelding av medlemmer.

Her har man også endringsoversikt med informasjon om pågående og gjennomførte medlemsendringer.

Vi anbefaler at bedriften sjekker LPT jevnlig for å være sikker på at opplysningene i ordningen er oppdatert. Hvis utbetaling av lønn varierer månedlig, må LPT oppdateres oftere enn hvis de ansatte har fast årslønn.

All informasjon bør være riktig ved slutten av året. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, enten i kommentarfeltet under, på epost smn.bedrift@smn.no eller telefon 07303.