Pensjon (Foto: Shutterstock)

Pensjon er viktig, veldig viktig!

Pensjon er av særdeles stor viktighet for de ansatte, men også for bedriften. Jeg skal forklare hvorfor.

Pensjonsordningen kan være…

  • Et viktig element i den økonomiske belønningspakken.
  • Et betydningsfullt personalpolitisk virkemiddel.
  • Et viktig element når det gjelder bedriftens evne til å beholde sine ansatte og rekruttere nye.

Pensjonsordningene er det klart mest kostbare og betydningsfulle såkalte tilleggsgode. Ansatte undervurderer svært ofte den økonomiske verdien av en god pensjonsordning.

I forbindelse med innføring av Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) i 2006, fikk alle arbeidstakere i privat sektor tjenestepensjon. De aller fleste ble etablert etter lovens minimumskrav (OTP). Det vi nå ser, er at det i en konkurransesituasjon om attraktiv arbeidskraft kan være viktig for bedriften å tilby en god pensjonsavtale, som også gjerne inneholder en uførepensjon. Det er mange arbeidsgivere som blir positivt overrasket når de ser kostnaden ved innføring av en uførepensjon. Den er langt fra så høy som forventet og kan i tillegg være veldig viktig for den ansatte.

Vi tror flere bedrifter vil velge både å øke pensjonssparingen og i tillegg tilknytte en uførepensjon for å sikre seg ønsket arbeidskraft, men også for å beholde de ansatte de allerede har. Mange bedrifter har en styrking av tjenestepensjonsavtalen som en del av lønnsforhandlingene, gjerne etter ønske fra de ansatte.

Bedriftens pensjonssparing for de ansatte er det eneste ansattegode som ikke fordelsbeskattes underveis, det beskattes kun ved utbetaling.