Rampete bank

Stipendet RAMP SpareBank 1 Rock- og popstipend skal hjelpe nye musikktalenter opp og fram med støtte på 250 000 kroner og muligheten til å benytte seg av kompetansemiljøet på Rock City.

Stipendet er opprettet i et samarbeid med Åge Aleksandersen og Rock City. Åge skal dele det ut for første gang i 2012. Han har selv gått den tøffe veien for å nå til toppen, og håper at stipendet gjør sitt til at veien blir litt lettere for de som mottar støtten.

RAMP SpareBank 1 Rock- og popstipend er på 250 000 kroner, og skal deles ut hvert år under et eget arrangement på Rock City. I tillegg til pengebeløpet, vil stipendmottaker kunne benytte seg av kompetansemiljøet på Rock City. Målet er å hjelpe unge og uetablerte artister og grupper som har sitt ståsted i Norge, og som primært synger på norsk. Det forventes at mottaker av stipendet holder en konsert i Namsos i forbindelse med påfølgende års utdeling av stipendet.

Søknad
Kandidater som er aktuelle for stipendet kan selv melde seg på. Man kan også melde på kandidater man føler fortjener et slikt stipend. For å bli vurdert av juryen, må kandidaten selv ha tilgjengeliggjort eksempler på musikalske ferdigheter. I tillegg skal kandidaten beskrive sine ambisjoner som artist, og hvordan stipendet er tenkt brukt for videre utvikling.

Stipendet er innstiftet av SpareBank 1 SMN, Åge Aleksandersen og Rock City. Støtten skal gå til talenter som er i etableringsfasen og har et utpreget talent, klart budskap og som uttrykker seg på sitt morsmål. Det kan gå til band og enkeltartister over hele landet, og skal gi motivasjon og mulighet til å skape seg en karriere som artist.

Pengene skal bidra til at mottaker videreutvikler seg som artist både kunstnerisk, faglig og innen forretningsforståelse.

Rock on!
SpareBank 1 SMN gir også 1 million kroner til lydstudio i Rock City, i tillegg til gaven på samme beløp som banken gav tidligere i år. Banken har også gitt 400 000 kroner til realiseringen av statuen av Åge Aleksandersen. Les mer om det på rockcity.no.