Røykvarsler – en viktig livredder!

Halvparten av alle boligbranner oppstår om natten. Tidlig varsling av en brann er avgjørende – og kan være med og redde liv. Røykvarslere redder hvert år mellom 10-15 liv.

Alle boliger og fritidsboliger i Norge skal ha røykvarsler og manuelt slukkeutstyr.  De fleste som omkommer i brann, gjør det som følge av røykforgiftning i egen bolig. Under halvparten av boliger utsatt for dødsbrann har hatt fungerende røykvarsler.  Dette understreker betydningen av at alle boliger har fungerende røykvarsler.

Lenge siden du skiftet batteri i røykvarslerne?
Det er nå snart tid for å henge opp adventsstjerner i vinduene og sette adventsstaken på bordet, og det blir mer bruk av levende lys i hjemmet.

Vi anbefaler samtidig at røykvarslerne i boligen testes. Denne testingen bør foretas med jevne mellomrom – helst en gang i måneden. Når batteriene begynner å bli dårlige gir røykvarslerne fra seg korte pip. Da må batteriet byttes umiddelbart. Dersom røykvarsleren har batteri som ikke reagerer – er batteriet ødelagt og må byttes med en gang. Vanlige batterier har en levetid på normalt ett år.

Kanskje det er på tide og bytte nå?

Røykvarslere plasseres i taket
Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.  I boliger med flere etasjer anbefales flere røykvarslere – og også seriekoblede røykvarslere. Når alarmen utløses vil automatisk alle røykvarslerne utløses.

Røykvarslernes overvåkningsområde bør ikke overstige 60 kvm. De bør plasseres i nærheten av trappene slik at alarmen høres fra alle rom selv om dørene er lukket. Ved branntilløp i et lukket rom vil en røykvarsler utenfor rommet ikke reagere. Det bør derfor vurderes om man skal ha røykvarslere i alle lukkete rom – for eksempel på barnerommet.

Huseiers ansvar
Det er huseiers ansvar å sørge for at boligen har godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket. Dette er viktig at er på plass både for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Er ikke dette overholdt kan eventuell forsikringsutbetaling settes ned – eller i verste tilfelle falle helt bort.

Ønsker dere en fin førjulstid! Vær forsikring med levende lys – og ikke forlat rom med brennende lys.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.