Starte egen bedrift?

Å starte egen bedrift kan være en skummelt, men også spennende. Tanken på å gå fra faste arbeidstider og fast inntekt til en tilværelse full av lange dager og mye usikkerhet kan være nok til å skremme de fleste. Så hvorfor er det likevel noen som gjør det? Og hvordan kommer man i gang?

Bakgrunnen til at mange velger å etablere en bedrift kan være så mange, alt fra ønsket om en mer selvstendig tilværelse til et brennende ønske om å realisere en forretningsidè. I følge statistisk sentralbyrå ble det registrert i underkant av 50.000 nye foretak i Norge i 2010, hvor de vanligste selskapsformene er enkeltpersonsforetak og aksjeselskap.

Valg av selskapsform
Å stifte et enkeltpersonsforetak er det samme som å være selvstendig næringsdrivende. Dette innebærer at innehaver av bedriften er personlig ansvarlig for alle forpliktelser som bedriften påtar seg (økonomiske og juridiske). Å etablere et enkeltpersonsforetak er en forholdsvis enkel prosess, og det er ikke krav om kapital for å stifte selskapet.

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet, og kan være eid av en eller flere andre juridiske personer eller selskaper. At selskapet er en egen juridisk enhet innebærer bl.a. at eierne ikke er ansvarlig for selskapets gjeld utover det de selv har skutt inn som aksjekapital. I dag er det krav om 100.000 kr i aksjekapital for å starte denne selskapstypen, og en revisor må bekrefte aksjeinnskuddet overfor brønnøysundsregistrene før selskapet blir offentlig registrert. Det er imidlertid sendt ut lovforslag fra regjeringen om at aksjekapitalkravet skal senkes til kr 30.000,-.

Det er også gjort lovendring vedrørende revisjonsplikten som tidligere omfattet alle aksjeselskap – vi har tidligere skrevet om fordeler og ulemper ved å droppe revisjon.

Planlegging
Før man går til det skrittet at man etablerer egen bedrift, og spesielt dersom resultatet fra denne bedriften skal erstatte lønn man har i annen jobb, er det en del forarbeid som bør gjøres. Skal man drive egen virksomhet må man være forberedt på mye hardt arbeid, spesielt de første årene. Man må være forberedt på redusert inntekt, og være klar over at inntekten kan være varierende fra en periode til en annen.

Har man ideen og er innstilt på at man i perioder må jobbe mye for lite, har man et utgangspunkt for å jobbe videre mot etablering av bedriften. Jeg anbefaler at man først jobber fram en forretningsplan. Det finnes uttalige maler for å lage en forretningsplan, og det kan det være lurt å ta kontakt med det nærmeste Hoppidkontoret (Innovasjon Norge) for rådgivning.

Budsjett og likviditet
Et av punktene som bør ligge i forretningsplanen er budsjett. Mitt beste råd her er å være realistisk og ikke for optimistisk. Det er ikke uvanlig at et selskap har svake resultater de første årene, og da må man ha en plan for hvordan man skal kunne drive virksomheten med begrensede midler. Dette leder til spørsmålet om likviditet, dvs. de midlene man har til å kjøpe for. Likviditeten kan være egenkapital (for eksempel oppsparte penger), men kan også bestå av lånte midler, for eksempel lån fra en bank.

God likviditetsstyring er et kritisk punkt for enhver bedrift. Går man fra å være lønnsmottaker til å bli selvstendig næringsdrivende, som er den mest vanlige selskapsformen, må man være ekstra oppmerksom på det ansvaret man selv har for å innbetale skatter og avgifter. Er man lønnsmottaker vil arbeidsgiver trekke skatt automatisk fra lønnen til den ansatte, men er man selvstendig næringsdrivende er man selv ansvarlig for å sette av midler til å betale skatt. Dette er for mange en overgang de ikke tar høyde for, og ender opp med at man får en negativ overraskelse når skatteoppgjøret foreligger.

Mine beste råd for deg som ønsker å starte egen bedrift er å ta kontakt med ditt nærmeste Hoppidkontor for tips. Hoppid har ulike gratis kurs, støtteordninger for nyetablerere og de har god kjennskap til andre støtteordninger som finnes. I tillegg vil jeg anbefale at man skaffer seg en regnskapsfører som ikke bare bokfører bilagene, men som også kan være en aktiv rådgiver utover det å levere periodiske rapporter.

Og til slutt, vi i banken har også mye kompetanse på bedriftsetablering, så kom å ta en prat med oss :-)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.