Kun det beste er godt nok for mitt barn!

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av alvorlige ulykker og sykdommer. Det har – for det som rammes – vist seg at forsikringsordningene har vært viktige for barnets økonomiske fremtid.

Barna våre er det viktigste og kjæreste vi har, og vi ønsker de alt godt. Vi vil at de skal gjøre det bra i livet, og at de skal få mulighetene til å være med på det de selv vil, og det som vennene deres gjør, uten at økonomien setter grenser for det.

Foreldre som opplever at barnet blir langvarig og alvorlig syk erfarer at dette også får økonomiske konsekvenser – både for barnet og dem selv. Det er viktig at en barne- og ungdomsforsikring dekker sykdom, ulykke og arbeidsuførhet. I tillegg er det viktig at forsikringen har gode forsikringssummer.

Uføredekning gir barnet ditt trygghet for inntekt gjennom hele livet.

Unge som blir uføre før de har begynt i arbeid kan ikke forvente å få andre ytelser fra Folketrygden utover minstepensjon. Og det skal de leve av resten av livet! Da vil det være godt å ha en uføreforsikring som gir økonomisk bistand.

Vår barne- og ungdomsforsikring inneholder både uførepensjon som gir månedlig utbetaling (ved midlertidig og varig arbeidsuførhet) og uførekapital som gir en engangsutbetaling (ved varig arbeidsuførhet). Med denne forsikringen kan barnet ditt opprettholde en viss levestandard – uten å være avhengig av økonomisk hjelp fra deg som foreldre.

Hva med deg? Hva synes du er godt nok for ditt barn? Ønsker du også at barnet ditt skal være økonomisk sikret – både nå og i fremtiden – om uhellet først skulle være ute?

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.