- Vi ble et team med SpareBank 1 SMN!

For ett år siden tok en gruppe studenter kontakt med SpareBank 1 SMN med forespørsel om å gjøre et prosjekt rundt bankens samfunnsansvar som en del av sitt studium med emnet Eksperter i Team. Det likte banken godt og etter et halvt års samarbeid laget studentene en 70-siders rapport. I dette blogginnlegget oppsummerer de prosjektet.

Det nærmer seg jul, og årets 4.klassestudenter på NTNU får i disse dager tildelt en gruppe som de skal jobbe sammen med i et halvt år for å lære om teamsamarbeid og ledelse. På samme tid i fjor ble vi, seks studenter som ikke kjente hverandre, plassert sammen for å lære hverandre å kjenne mens vi jobbet med samfunnsansvar. Læringskurven var bratt, mye fordi vi fikk jobbe sammen med SpareBank 1 SMN for å forbedre deres arbeid for samfunnsansvar.

Et av mange spørsmål man stiller seg som student er hvordan vi vil klare oss i møtet med det virkelige arbeidslivet. Vi var derfor spente i forkant av vårt første møte i banken: Hvilke forventninger har de til oss? Hvor mye ressurser ønsker de å legge inn selv? Svaret var overveldende. Tre banktopper møtte oss, deriblant Marvin Wiseth som er konsernsjef for samfunnskontakt og omdømme. Han sa: ”Vi har store forventinger til at dere skal lære oss noe nytt!”

Forventninger og tillit er sterk motivasjon for å gjøre et godt arbeid. Gjennom et halvt år jobbet vi sammen for å bli bedre som team, samtidig som vi jobbet for at Sparebank1 SMN skal bli enda flinkere på samfunnsansvar. Vår konklusjon var følgende:

  • Ingen bank gjør en større innsats for lokalsamfunnet i Trøndelag enn SpareBank 1 SMN
  • SpareBank 1 SMN gjør mye godt innenfor miljø, arbeidsliv og lokalsamfunn, men arbeidet er i liten grad koordinert
  • SpareBank 1 SMN kan bli enda bedre til å støtte opp under talenter innenfor realfag og forskning

Baser på disse innspillene foreslo vi at en person hos SpareBank 1 SMN skulle få det samlede ansvaret for å koordinere arbeidet innenfor samfunnsansvar. Vi tror det vil styrke bankens arbeid på feltet, men også at det vil bli lettere å synliggjøre for markedet hvilken innsats de gjør.

Vi takker for samarbeidet. Vårt håp er at SpareBank 1 SMN lærte noe, det gjorde i alle fall vi, og resultatet ble bra!