Kontoret i Ålesund sertifisert som nytt Miljøfyrtårn

Kontoret i Ålesund er sertifisert som Miljøfyrtårn og fikk derfor ordføreren på besøk.

– Det er bankens policy at alle de store kontorene skal være Miljøfyrtårn. Derfor startet vi prosessen sammen med huseier og Ole Thanem tidligere i år, sier Jan Rune Hurlen, leder for bedriftsavdelingen Sunnmøre. Nå har hele bygget som ligger på St.Olavs plass i Ålesund kommet i mål. Det innbefatter også kantina, Innovasjon Norge og Salmar.

Den største omstillinga for de ansatte ligger i bruken av papir og engangsembalasje. Anne Barbro Nygård har hatt ansvaret for omstillingene, og det er også hun som skal holde tråden videre. Da gjelder det å holde fokus opp blant de ansatte.

– Da vi fjernet pappkrusene ble det bevissthet blant de ansatte. Alle innser jo poenget. For oss er det viktig at en del kunder er bevisste på dette og da må vi vise at vi er sertifisert, selv om vi jo ikke er noe miljøsvin i utgangspunktet, smiler Jan Rune.