Hvorfor følger ikke bankene Norges Bank sin rentenedsettelse?

Onsdag satte Norges Bank ned styringsrenten. Det vil sannsynligvis føre til at en del kunder forventer rentenedsettelse på sine lån; vi regner med at det sannsynligvis ikke vil skje med det første.

Styringsrenten er Norges Bank sin innskuddsrente. Bankene låner ikke penger direkte fra Norges Bank, men i pengemarkedet (NIBOR). Pengemarkedsrenten er faktisk ikke blitt særlig påvirket av rentenedgangen fra Norges Bank. I tillegg betaler bankene et risikopåslag for langsiktige lån. De siste årene har dette risikopåslaget over pengemarkedsrenten økt fra ca 0,5 % til nær 2 %. Dette skyldes den voldsomme uroen i de internasjonale finansmarkedene.

Det kundene kan glede seg over er at det nå ser ut til at neste renteheving blir utsatt. Konkurransesituasjonen har gjort at ingen banker har økt renten til sine kunder like mye som innlånskostnadene har økt, men at en renteøkning likevel var nært forestående.

Grovt sett kan vi si at renten på penger vi har lånt inn til banken har økt med ca 0,7 % de siste månedene, mens økningen i renten til kundene ligger på omtrent 0,25 %. Faller nå kostnadene på innlån litt, så vil vi ikke lengre se behov for ytterligere renteøkning.

Det betyr at en ny renteøkning kan være utsatt på ubestemt tid.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.