Overfør arv før nyttår og unngå arveavgift

Ønsker du å gi dine nærmeste en god start på det nye året? Da har du mulighet til å gi bort hele 37 820 kroner (en halv G) før nyttår til hver av dine barn og barnebarn, uten at de må betale arveavgift på gaven. Vær klar over at det vil lønne seg å gjøre første overføring før årsskifte, så det begynner å haste!

Overføring av arv
Et foreldrepar kan gi 2 x 37 820 kroner (37 820 fra hver), altså 75 640 kroner til hvert barn eller barnebarn før nyttår. Besteforeldre kan gi tilsvarende gaver, både til barn og barnebarn. Gir du mer enn dette beløpet, vil overskytende bli trukket fra fribeløpet på 470 000 kroner pr arving.

I 2012 kan barn/barnebarn motta nye avgiftsfrie gaver. Fra 2012 kan man gi litt mer – 39 608 kroner. Årsaken er at en G øker til 79 216 kroner. I løpet av fem år kan dermed et foreldrepar gi bort i underkant av 400 000 kroner til hvert barn. Det samme kan besteforeldre.

Dette er en ypperlig måte å overføre arv, og i banken kan du også få hjelp til hvordan en slik overføring kan benyttes til boligformål.

Kan kombineres med spareavtale
En smart og enkel måte å overføre pengene på er å gi en spareavtale i aksjefond. Opprett en fast spareavtale, for eksempel hver måned i arvingens navn. Da kan du kombinere fordelene med spareavtale og spare arveavgift samtidig. Vi i banken hjelper deg med å sette opp spareavtalene.

Du kan også gi bort fondsandeler som du allerede eier. Da vil mottakeren samtidig overta eventuell opparbeidet skattbar gevinst.

Ikke rapporteringsplikt
De nye arvereglene som kom i 2009 åpnet for at alle kan gi bort inntil en halv ganger grunnbeløpet for foregående år (G) i folketrygden i gave hvert år uten at det påløper arveavgift eller spiser av fribeløpet. Det er viktig at man likevel rapporterer dersom gaven gis til mindreårige. Da kan man i rapporten fastsette vilkår om at beløpet skal forvaltes av andre enn Overformynderiet.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.