Spar skatt selv, eller hjelp dine barn med å gjøre det!

Det er ikke lenge til nyttår, men for deg som har oppsparte midler er det fremdeles noen enkle ting du kan gjøre for å spare skatt.

Her er våre to enkle råd.

1. Bruk BSU – eller hjelp andre med å fylle BSU
Bare 50 % av de som har BSU har hittil fylt opp maksimalt sparebeløp på 20.000 kroner.  Dersom du selv er i BSU-alder så skynd deg å gjøre innskudd, og dersom du har barn eller barnebarn som sparer i BSU, så gi dem en gave i form av et tilskudd til egen sparing. På den måten får de ikke bare et bidrag til langsiktig boligsparing, men også et hyggelig skattefradrag dersom de er i skatteposisjon.

Les også: BSU 9.4 bedre enn 2.0?

2. Ikke glem muligheten til å overføre gavebeløp på inntil ½ G per år
Fribeløpet for overføring til barn, barnebarn og oldebarn gjør at du kan overføre inntil ½ G per år til hver av dem uten å spise av fribeløpet for arveavgift. Dersom du er i en livssituasjon hvor du har mye oppsparte midler så er dette en god mulighet til å hjelpe arvingene. Husk at beløpet er en totalramme for alle gaver (også BSU), og dersom barna er umyndig må du sende inn gaveskjema med forbehold slik at midlene ikke må forvaltes av overformynderiet. Du kan også overføre aksjefond eller aksjer på samme måte.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.