Fattig uten uføredekning

Mange har uførepensjonsdekning gjennom arbeid, men ikke alle. Er du en av få heldige som har det vet du kanskje når den kommer til utbetaling, samt hvor stor del av lønnen som du får utbetalt.

Kjenner du til hvordan forsikringen vil fungere om det skjer noe med deg som gjør at du får bruk for den? Har du tenkt over om du med din nye lønn fortsatt kan betale alle utgiftene som du har i dag? Boliglån, strøm, kommunale utgifter, mat, barnehage, forsikringer og alle andre utgifter. Hvis du ikke klarer det – hva skal du eventuelt kutte på?

Du tenker kanskje at det ikke skjer meg. Sannsynligheten er jo veldig liten – slike ting skjer med andre. Det er mulig du har rett, men tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 40 % sannsynlig at en kvinne på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene, mens det er 35 % sannsynlig at en mann på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene.

Lønn annenhver måned!
Utbetalingen fra folketrygden ved arbeidsuførhet utgjør omtrent halvparten av lønnen du har i dag. Jo høyere lønn du har, desto større blir inntekstfallet ved arbeidsuførhet.

Tjener du kr 700.000 og blir arbeidsufør, får du bare 39 prosent av dette i uførepensjon fra folketrygden.

Det finnes heldigvis løsninger
Uføredekning fra arbeidsgiver kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Det gir en ekstra sikkerhet for de få som har en slik avtale.

Men, det er slik at arbeidsgiver står fritt til å gjøre endringer i forsikringsdekninger for sine ansatte. I dag skifter vi også arbeidsgiver oftere enn før – er du sikker på at din nye arbeidsgiver vil ha samme ordninger som du har i dag? Har det i mellomtiden skjedd noe med helsen din som gjør at du ikke får kjøpe uføredekning sitter du igjen med kun utbetalingen fra folketrygden.

Vi anbefaler derfor alle våre kunder å sikre inntekten sin ved å ha en egen uførepensjon – som de selv råder over og betaler for. En privat uførepensjon vil du få utbetalt i tillegg til utbetaling fra folketrygden og arbeidsgiver. Dette gir deg en bedre økonomisk trygghet i tilfelle du blir arbeidsufør.

Uførepensjon kommer til utbetaling både ved midlertidig og varig uførhet. Den utbetales månedlig så lenge som det er behov for det. Du har da fortsatt ”inntekt” til å betjene dine økonomiske forpliktelser.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.