Hva venter i investeringsåret 2012?

Året 2011 vil bli husket for uro på mange områder. Tsunami, eurokrise og arabisk vår har blitt parert med både politiske og pengepolitiske tiltak, og investorene har ytterst ufrivillig blitt dratt mellom champagnefest og gravøl – gjerne på samme dag.

Hvorvidt utviklingen i 2012 vil etablere en normal hvilepuls hos investorene gjenstår å se. Sjefsøkonomene, som normalt er mer presise i sine formuleringer, opptrer i årets innledende måneder med to-tre ulike scenarioer for den videre utviklingen. Dette indikerer utfordringer i å tolke fremtiden slik verden ser ut nå.

Vår egen sjefsøkonom Petter Eilif De Lange synliggjør ulike scenarioer i fjerde kvartalsrapport 2011. Hva angår aksjemarkedet skriver De Lange følgende:

  • USA: Attraktiv prising, men inntjening og overskudd har begrenset oppside i en lavvekst/resesjonsøkonomi. Nøytral vekting eller overvekt relativt til europeiske aksjer.
  • Europa: Makrobildet og vekstbildet tilsier nøytral vekting.
  • Norge: Oslo Børs prises til 1,3 ganger bokførte verdier, noe som historisk indikerer en god kjøpsmulighet (dersom boken er riktig). Man kan eventuelt vente og se om det er mulig å få børsen til pris/bok 1. Da er det bare å kjøpe ”og sitte i ro gjennom alt som måtte komme”

Ofte vurderes fundamentale tall for å se hvorvidt aksjer er ”billige”. De mest brukte fundamentale tallene er bokførte verdier og estimert inntjening. Disse kan så kobles mot prisen på aksjen. Da har man etablert to brøker, pris over inntjening (p/e) og pris over bokførte verdier (p/b). Om man måler disse over tid vil man kunne si noe om snittverdier, altså normalprising.

Odins forvaltermiljø påpeker lav prising av europeiske aksjer gjennom følgende illustrasjoner.

I forhold til normalprising har dagens marked en oppside på 42 % i forhold til pris/bok og 28 % i forhold til P/E. Dette er sterke indikasjoner som er verdt å lytte til, historien tatt i betraktning.

At ekspertene viser til uroligheter som forklaring på lave børskurser skulle bare mangle. Aksjemarkedet er av natur meget påvirket av positive og negative hendelser, og følgelig vil også forventningene – altså fremtidsutsiktene – til variabler som påvirker de børsnoterte selskapene være av utslagsgivende art også for dagens børskurser.

Så hva står vi overfor? Flertydige uttalelser av typen ”markedet er billig, kan bli billigere, men kan også bli dyrere hvis at og dersom” er til liten hjelp for investorer som ser etter to strek under svaret. I en sort/hvitt verden hvor kjøp eller ikke kjøp er eneste potensielle svar, er det naturlig at alle disse scenarioene tegnes.

Man er ikke sikker og i denne usikkerheten oppstår behovet for å skissere alternativer.  Faktum er at vi har et aksjemarked som er priset i tråd med de urolighetene vi ser og de uroligheter som sannsynligvis kommer. Historisk vet vi at aksjer skal prises høyere enn hva vi nå ser, da et normalt verdensbilde ikke inneholder ”en verden i krise”. Sannsynligheten for å plassere to streker under det rette svaret er større dersom man strekker strekene, noe som kan oppnås ved innfasing i markedet. Dette er en investeringsform som bør trekkes opp av skuffen, spesielt slik tiden er nå. Ring din rådgiver for ytterligere informasjon.

Lykke til med årets investeringer!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.