Har du lyst å bli valgt inn i bankens øverste organ?

Du har nå muligheten til å stille til valg for bankens øverste organ, representantskapet. Vi søker etter kandidater til innskytervalget 2012. For å kunne stille må du være kunde i SpareBank 1 SMN og myndig.

Vi ønsker søkere som kan representere innskyterne i representantskapet – kravet er at kandidaten er myndig og i de siste seks måneder ha hatt en innskudd i SpareBank 1 SMN på minimum 500 kroner. De som stemmer i innskytervalget er innskyterne – altså bankens kunder.

Frist for å fremme kandidater (det kan være deg selv!) er 9. januar 2012. Innskytervalget avholdes mandag 6. til søndag 12. februar 2012.

I filmklippet over kan du se fire medlemmer fra representantskapet  Widar Slemdal Andersen (egenkapitalbeviseier), Randi Dyrnes (innskytervalgt fra Møre og Romsdal), Åshild Vang (innskytervalgt fra Nord-Trøndelag) og Asbjørn Tronsgård (egenkapitalbeviseier) prate om hva representantskapet gjør, hvilke oppgaver de har, og hvorfor man bør stille til valg.

Representantskapet

Å være med i representantskapet gir en unik mulighet til å bli kjent med en viktig aktør i regionen, og til å bygge nettverk mot viktige personer i banken. Representantskapet møtes normalt sett to ganger i året, og har flere viktige oppgaver;

  • Godkjenne regnskap
  • Godkjenne disponering av overskudd. Også midler til allmennyttige formål i vår region.
  • Velge bankens styre og andre tillitsvalgte
  • Vedtektsendringer

Du kan lese mer om hvordan banken styres på smn.no.

Hvordan søke eller foreslå kandidater?

For å foreslå kandidater til innskytervalget så kan du fylle ut dette skjemaet på smn.no. Les også mer om innskytervalget 2012 på smn.no.

Husk at fristen  for å fremme kandidater – eller deg selv – til innskytervalget 2012 er 9. januar 2012.