Åtte tips som forebygger skade, reduserer skadeomfang og redder liv

Det er viktig å tenke gjennom hva som skjer hvis ulykken rammer hjemmet ditt. Vi gir deg åtte enkle tips som kan hjelpe deg med å forebygge skade, redusere skadeomfang og ikke minst redde liv.

1. Gjennomfør brannøvelse med familien
For at både barn og voksne skal bli trygge på hvordan de skal opptre i tilfelle brann, bør alle familier gjennomføre brannøvelser. I en brannøvelse bør man rent praktisk trene på evakuering av huset.

2. Tenk gjennom rømningsveier
Tenk gjennom hvilke rømningsveier som finnes i boligen. Er det mulig å komme ut på bakken fra alle sove- og oppholdsrom i boligen?

3. Bestem familiens møtested
Bestem et naturlig møtested der alle skal møtes i tilfelle dere må evakuere den brennende bygningen. På den måten får dere raskest mulig oversikt over en kaotisk situasjon.

4. Ha røykvarslere og slokkeutstyr i orden
Det skal være minst én røykvarsler per boenhet, men vi anbefaler at det monteres minst to varslere i hver etasje. Batteriene skal byttes årlig. Varsleren bør byttes hvert tiende år. Det skal også være minst ett slokkeapparat (6 kg pulver) eller husbrannslange i hver boenhet. For å oppnå nødvendig trygghet bør det finnes flere apparater enn minstekravet i loven. Lag deg en fast rutine for kontroll av apparatene.

5. Gjennomfør periodisk brannforebyggende elkontroll
En periodisk kontroll av det elektriske anlegget og brannsikringen i boligen hvert femte år reduserer risikoen for brann- og personskader.

6. Ha en lommelykt til beredskap
Heng opp en lommelykt med lader på en sentral plass i boligen. Lykten bør ikke brukes til annet enn til å være tilgjengelig dersom det skulle skje noe alvorlig.

7. Vis alle i familien hvor hovedstoppekranen er
I tilfelle lekkasje er det viktig at alle i boligen effektivt kan stenge av vanntilførselen. Merk krana og la alle i husstanden prøve den. Steng gjerne vannet ved langvarig fravær fra boligen.

8. Oppbevaring farlige stoffer utilgjengelig
Sørg for at farlige stoffer som vaskemidler, medisiner, gift og andre kjemikalier plasseres utilgjengelig for små barn.

Og til slutt, i tilfelle brann…
…vil en normal prioritering være som følger;

  1. Redde: Sørg for at hele familien kommer i trygghet på det avtalte møtestedet utenfor boligen.
  2. Varsle: Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Naboer må også varsles.
  3. Slokke: Dersom situasjonen tillater det, kan voksne forsøke å slokke brannen med husbrannslange og/eller brannslokkeapparat. Unngå imidlertid å utsette dere selv for stor fare. Husk at røyken er svært giftig. I mange tilfeller er det best å vente på brannvesenet.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.