Hva er Gründercamp?

Gründercamp går ut på å gi ungdomsskoleelevene et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver. Vi var med, og ga elevene en bankoppgave.

Gründercamp skal fremme samarbeidet mellom skole og næringsliv, og gjennom campen er det ønskelig at elevene tilføres øvelse i å være nytenkende og kreative. Gründercamp arrangeres hvert år for alle elever på 8. og 9. trinn, med vinnere som går videre til fylkesmessa på Solsiden.

Elevene lærer å samarbeide, være kritiske og jobbe tverrfaglig. De får jobbe med oppgaven konsentrert og fokusert over flere dager, og får dermed mulighet til å fordype seg innen et fagfelt.

Oppgaven vi ga var “Hvordan skape en god kundeopplevelse for ungdom?”, med to krav; 1) spennende/nyskapende, og 2) verdiskapende/lønnsomt for kunden og banken.

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.