Konvertering av fripolise (Foto: Christopher Meder/Shutterstock.com)

Kupp på rentesikring

Daglig hører vi nyheter fra Hellas og andre europeiske land om økonomisk krise og elendighet. Dette er begivenheter som til en viss grad også kan påvirke norsk økonomi, både i form av utfordringer og muligheter. En av de mest spennende mulighetene i dagens situasjon, for norske bedrifter, er muligheten til å låse renta på sine lån til nivåer som er historisk lave. Rentesikring er et spørsmål om forutsigbarhet.

Andelen norske bedrifter og husholdninger som har fast rente er vesentlig lavere enn det er i resten av Europa. Mens nordmenn gjerne har en holdning om at rentesikring er noe man kun skal gjøre hvis man kan tjene på det, så har mange i andre land heller holdningen at man må kunne tjene på det hvis man skal ta risikoen ved å ha flytende rente.

Hovedargumentet for å binde renta bør alltid være at man ønsker forutsigbarhet i bedriftens rentekostnader, og ikke at man skal tjene på dette. Hvis man ser på historien over ”uendelig” tid vil man ha tjent på å ha flytende rente, slik at ekstrakostnaden ved å ha fast rente kan beskrives som en forsikringspremie på den forsikringen det faktisk er å låse renta.

Samtidig er det også slik at dersom man ser på historien, så vil man også kunne finne perioder hvor man i ettertid kan si at man hadde tjent på å inngå fastrente.

Hvorvidt dagens nivå er et nivå man i etterkant kan si at man har tjent på å sikre renta på, vet man ikke før i etterkant. Det som imidlertid er sikkert er at det har skjedd en del ting det siste halve året som har gjort at rentesikring framstår som svært attraktiv. Dette er sannsynligvis også den viktigste årsaken til at andelen bedrifter med fast rente har økt betydelig gjennom det siste året.

For din bedrift er ikke spørsmålet nødvendigvis om man skal binde alt eller ingenting. Hvor mye og hvor langt man eventuelt skal binde avhenger blant annet av hvor stor gjeldsgrad bedriften har, hvor stort behov bedriften har for å låne penger i framtiden, i hvor stor grad økte rentekostnader fører til høyere pris på bedriftens produkter, likviditet og andelen faste inntekter og/eller utgifter.

Vi har lang erfaring i rådgivning og hjelp til styring av renterisiko. Vi bidrar til at du tar et riktig valg for din virksomhet både i forhold til hvor mye og hvor langt du eventuelt sikrer, og til å finne riktige rentesikringsinstrumenter.

Ta kontakt med oss for en prat om dette, så kan vi sammen finne en løsning tilpasset dine behov.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.