Lederpensjon – kompensasjon utover bedriftens tjenestepensjon

Lederpensjoner er kompensasjon utover bedriftens tjenestepensjon; det er et ekstra gode for å sikre sentrale medarbeidere en ekstra god pensjon.

Ledere og nøkkelpersoner i bedriften har gjerne spesielle pensjonsbehov som ikke lar seg løse gjennom ytelsespensjon eller innskuddspensjon. Lederpensjon i SpareBank 1 er  en pensjonsordning som kan inngås for enkeltpersoner eller grupper av ansatte, og kommer i tillegg til den tjenestepensjonen som alle ansatte i bedriften har.

Hva er lederpensjon?

 • Kan dekke lønn over 7,1 G/12 G (maksgrenser i hhv. folketrygden og tjenestepensjonslovene)
 • Gir mulighet for å tilby kompensasjon for lavere tjenestepensjon i ny jobb
 • Kompensasjon som kan tiltrekke ny ansatt eller holde på eksisterende
 • Tilrettelegge for tidligpensjonering

Alternativer:

 • Sikre grupper eller enkeltpersoner?
 • Skal bedriften eller den ansatte være forsikringstaker?

Hvilke alternativer tilbyr SpareBank 1?

 1. Kollektiv livrente – eid av bedrift
 2. Individuell Fondskonto – eid av bedrift
 3. Individuell Fondskonto – eid av ansatt
 4. Individuell Pensjonskonto – eid av ansatt
 5. Avløsning av pensjon over drift .

Er dette interessant å få vurdert? Kontakt oss på telefon 07303.