Livsforsikring – trygghet for den som blir igjen

Alle som er gift eller samboer trenger en god livsforsikring. Hvis en av husholdningens forsørgere dør, forsterkes tapet ytterligere ved at en stor del av inntekten forsvinner. Det kan da bli vanskelig å betjene et boliglån som er basert på to inntekter.

Trygghet for familien
En livsforsikring tar ikke bort sorgen, men de økonomiske konsekvensene av et dødsfall. Den som sitter igjen får utbetalt et engangsbeløp som kan benyttes til å nedbetale hele, eller deler av boliglånet. De etterlatte får dermed muligheten til å opprettholde levestandarden og slipper flytting. Og ikke minst – barna kan fortsette på samme barnehage/skole og fritidsaktiviteter, samt ha økonomi til å gjennomføre utdannelse.

Økonomien er da ikke begrensningen for at livet skal gå videre i den sorgen det er å miste partneren, og for barna å miste en av foreldrene.

Hvorfor du må ha Livsforsikring?
Vi anbefaler alle å ha en livsforsikring som dekker total gjeld.

  • Forhindrer at de etterlatte blir sittende igjen alene med alle utgiftene og forpliktelsene
  • Du kan velge hvem som skal motta utbetalingen (ektefelle/samboer, barn eller andre)
  • Utbetaling ved dødsfall – uansett årsak
  • Utbetalingen er skattefri

Det ligger mye omtanke og kjærlighet i å forhindre at dine nærmeste blir sittende alene tilbake med alle låneutgiftene og forpliktelsene om du skulle falle fra.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.