Selvstendig næringsdrivende: Sparer du til pensjon?

Spørsmålet er ikke om du som selvstendig næringsdrivende har råd til pensjonssparing og forsikring, men om du har råd til å la være.

Vil du klare deg økonomisk hvis du mister arbeidsevnen midt i yrkeskarrieren? Hvilken økonomi vil dine etterlatte sitte igjen med hvis du ikke var der lenger? Hvis du sparer i en innskuddspensjon får du muligheten til å skaffe deg viktige forsikringer som sikrer inntekt hvis noe uforutsett skulle skje.

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du i større grad ansvaret for din egen økonomiske fremtid enn vanlige arbeidstakere. Du har derimot mulighet til å spare til pensjon med bedriftsfordeler som pris og tilleggsdekninger. Med andre ord tilgang til bedre avtaler enn om du løser det som privatperson. I tillegg får du skattefradrag i personinntekten.

Uførepensjon – inntekt du kan leve med uansett arbeidsevne

Kan du leve som i dag med halv lønn? Det blir tilfelle hvis du mister arbeidsevnen uten å ha en uførepensjon. Siden folketrygden bare dekker rundt halvparten av inntekten din når du blir arbeidsufør, vil det merkes radikalt på familieøkonomien.

Vi vet at 35 % av alle menn på 35 år og 40 % av kvinner på 35 år blir uføre i løpet av de neste 30 år.

Du kan sikre deg inntil 70 prosent av din nåværende inntekt inkludert beregnet folketrygd (alternativt 1 G). Du kan tilknytte både ektefelle/samboer- og barnepensjon. Utbetales forholdsmessig ved minimum 20 % uførhetsgrad.

Normalt koster uførepensjonen ca 1 % av  lønnsbudsjettet. Kostnaden med uførepensjon gir inntektsfradrag på personinntekten, og  innbetalingen skattefri for den forsikrede frem til pensjonsalder.

Hvorfor livsforsikring er viktig

Hvis en av husholdningens forsørgere dør, forsterkes tapet ved at en stor del av inntekten forsvinner. Uten en livsforsikring kan etterlatte bli sittende igjen med tunge økonomiske forpliktelser i en situasjon som er vanskelig nok som den. Som selvstendig næringsdrivende kan du tilknytte en Gruppelivsforsikring med erstatning på enten 10 eller 15G ved død som utbetales skattefritt til etterlatte.

Du har frist til 15 mars 2012 for å etablere avtale med virkning fra 01.01.2011 og få inntektsfradrag for 2011.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger ytterligere informasjon – telefon 07303 eller smn.bedrift@smn.no.