Snart kan du forvalte dine egne fripoliser!

Over 800 000 nordmenn har en fripolise, og nå kan det snart være mulig for deg å forvalte din egne fripoliser – noe som igjen kan føre til en høyere pensjon for veldig mange.

Finansdepartementet mottok den 17. januar utredningen om fripoliser og kapitalkrav fra Banklovkommisjonen.  Her var et av forslagene at kunden selv skal få mulighet til å omdanne sine egne fripoliser til fripoliser med investeringsvalg, og det vil si at fripolisene da kan forvaltes med de samme risikoprofiler som innskuddspensjonsavtaler. Da kan kunden velge aksjeandel og risikoprofil selv.

En fripolise er en pensjonsrettighet som man får med seg når man avslutter et arbeidsforhold. Fripolisen forvaltes av et Livsforsikringsselskap frem til uttak av alders- eller uførepensjon.

Nær halvparten av de som har fripoliser kjenner ikke til hvordan den forvaltes, men de aller fleste er misfornøyd med den årlige avkastningen. Nå kan det snart være mulig å forvalte sin egen fripolise, og det kan igjen føre til en høyere pensjon for veldig mange.

Det er ikke småpenger det er snakk om: Til sammen dreier det seg om 140 milliarder kroner som er plassert i sparing hos ulike forsikringsselskaper med en minimums rentegaranti, som vi nå selv kan påvirke avkastningen på hvis Stortinget vedtar forslaget.

Forbrukerrådet er positive til forslaget, men er samtidig klar på at det er viktig med god informasjon til forbrukerne om hva dette innebærer.