Unge blir pensjonstapere – uten at de er klar over det selv

Dagens unge må belage seg på flere år lenger i arbeidslivet enn sine foreldre for å få rett til det samme pensjonsbeløpet. Disse konsekvensene er helt ukjente for dagens unge.

Unge i dag må forvente å få lavere pensjoner enn sine foreldre. For å kompensere for økt levealder må dagens unge jobbe lenger og spare mer for å opptjene samme pensjon.

De færreste unge aner ikke hva de kan forvente i pensjon. Dette er bekymringsfullt med tanke på hvilke følger pensjonssystemet fører med seg. For å unngå en lav pensjon eller svært mange ekstraår i arbeidslivet, bør unge gjøre seg kjent med konsekvensene.

I en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for SpareBank 1 svarer ni av ti unge i alderen 16 til 34 år at de ikke vet hva de får i pensjon.

Er du født på 70- eller 80-tallet må du jobbe rundt tre år lengre enn dine foreldre født på 1950-tallet for å få utbetalt samme årlige pensjonsbeløp fra Folketrygden.

Forventet pensjon
Basert på gjennomsnittlig årslønn på 440.000 kroner (Kilde: SSB), og med pensjonsopptjening fra fylte 25 år og frem til pensjonsalder, vil ulike aldersgrupper forvente følgende årlige pensjonsutbetalinger fra Folketrygden:

Fakta om undersøkelsen: Undersøkelsen utført av Respons Analyse på oppdrag fra SpareBank 1 i september i 2011. Den er gjennomført på e-post med og i et representativt utvalg på 2.188 personer.