62 år i full jobb og har startet uttak av alderspensjon. Hva skjer hvis jeg blir syk?

Som følge av ny pensjonsreform har du nå mulighet til å starte uttak av pensjonsbeholdningen din ved 62 år, samtidig som du fortsatt står i arbeid. Men hva vil skje hvis du blir syk?

Du har krav til sykepenger på samme måte som andre arbeidstakere. Pensjonsuttaket ditt vil ikke bli påvirket. Hvis du skulle bli så rammet at du blir ufør vil det ha større konsekvenser.  Da vil alderspensjonsutbetalingen stoppe og du vil isteden få utbetalt uførepensjon. Hvis du for eksempel blir 50 % ufør vil du få gradert utbetaling med 50 % utbetaling fra alderspensjon og 50 % utbetaling fra uførepensjon. Vær oppmerksom på at du vil tjene opp alderspensjon fra uførepensjonsutbetalingen.

Måneden etter at du fyller 67 år vil uførepensjonen opphøre og du vil automatisk få utbetaling fra alderspensjonsbeholdningen din.