EiendomsMegler 1 Midt-Norge på topp blant Norges beste arbeidsplasser

Det er organisasjonen Great Place to Work som årlig vurderer tusenvis av bedrifter internasjonalt og nasjonalt, som har utpekt EiendomsMegler 1 Midt-Norge til et av Norges beste steder å jobbe.

I tillegg er EiendomsMegler 1 Midt-Norge vinner av kategorien Årets klatrer i Norge, og skal representere Norge i den internasjonale Great Place to Work-finalen i Berlin i juni. Great Place to Work vurderer hvert år tusenvis av bedrifter internasjonalt og nasjonalt. Det er aller første gang et eiendomsmeglerforetak går til topps i kåringen.

– Dette er et bevis for at vårt fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedring har gitt resultater. Selv om vi er en særdeles salgsfokusert organisasjon, har vi samtidig klart å legge forholdene godt til rette for våre medarbeidere. Vi har utviklet dem fremfor å forbruke dem, sier administrerende direktør Kjetil Reinsberg i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Kåringen bygger på en omfattende undersøkelse av hvor fornøyd de ansatte er med egen arbeidsplass samt en ekstern vurdering av ledelsens arbeid med organisasjon og medarbeidere. Gjennom årets kåring har EiendomsMegler 1 Midt-Norge havnet i godt selskap med tidligere vinnere som Finn.no og Microsoft.

– Eiendomsmegling handler om folk. Sammenhengen mellom tilfredse medarbeidere og fornøyde kunder er åpenbar. Der det er godt å jobbe, er det godt å være kunde. Så enkelt er det faktisk. Vi styrer aldri etter godt nok, men jakter stadig på forbedring. Da vil vi være et godt sted for bolighandel, og et enda bedre sted å jobbe neste år, sier Kjetil Reinsberg.

Kan ikke kopieres
– Suksessoppskriften er konstant fokus på vår viktigste ressurs, nemlig medarbeiderne.
Vi legger til rette for at alle skal gjøre det de er best på, og minst mulig annet. Megleren er nøkkelpersonen, men de dyktigste meglerne er også de som er flinkest til å løfte frem støtteapparatet sitt. Ingen blir best alene! fastslår viseadministrerende direktør Svein Tore Samdal i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

– Det meste kan kopieres, men ikke folk og kultur. I Eiendomsmegler 1 trener og måler vi på de viktigste arbeidsoppgavene, og forbedrer oss kontinuerlig der det trengs. Det gir trygghet og motivasjon i arbeidshverdagen, som igjen skaper trivsel og frigjør energi. Det er unikt at hele 97 prosent av våre medarbeidere syns de jobber på en flott arbeidsplass, avslutter Samdal.