Rett fordeling av fradragene?

Mange kvinner i parforhold taper på at de tar en større andel av husholdningsutgifter. I tillegg er det også slik at fradrag ofte er skjevt fordelt. Har dere gått gjennom økonomien for å sikre at begge har oversikt over økonomien, slik at ikke en av dere ender opp som en fradragstaper?

Det har vært mye skrevet om hvordan kvinner lett taper i parforhold. Dette fordi de tar en større andel av løpende husholdningsutgifter, og ikke i like stor grad betaler for bolig og investeringer. Faktisk så er nesten 7 av 10 som er hovedlåntaker på lån i dag menn.

Les også: - Det dyreste du gjør i år kan være å ikke åpne selvangivelsen

Svært mange er samboere, og da er selvangivelsen også en god mulighet til å sette seg ned å skaffe seg en felles oversikt over økonomien. For mange så betaler begge på lån, mens bare en av partene benytter rentefradraget. Pass på at fordelingen oppfattes som rettferdig, og at hele fradraget blir benyttet. Det har ingen betydning for total skatt om fradraget føres på den med høyest lønn, så lenge begge har tilstrekkelig inntekt til å benytte fradraget.

Husk også at det å dele innsyn i hverandres økonomi gjennom selvangivelsen kan være ett godt utgangspunkt for å gjøre avtaler om økonomi, og ikke minst om hvordan man sikrer hverandre dersom noe skulle skje. Alt for få samboere har tenkt på gjensidig forsikring.

For ektefeller har man faktisk rett til innsyn i hverandres selvangivelser. Også her vil en gjennomgang kunne være fin for å sikre at begge har full forståelse utgifter, verdier og forpliktelser.

Dersom man skal planlegge fremtiden er det viktig at begge har en like god forståelse av status.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.