Ikke skriv under kausjon før du har lest den lille skriften…

I mange tilfeller er det bare de unge som er i direkte dialog med banken når foreldre skal hjelpe dem inn i boligmarkedet. Skal du hjelpe unge med boligkjøp så oppsøk alltid din egen rådgiver for å sikre at løsningene er tilpasset din økonomi.

Når det nå har blitt innstramminger i hvor mye egenkapital som kreves ved kjøp av bolig, så er det flere unge enn noen gang som trenger bistand fra sine foreldre. Dette gjør at det er større press en noen gang på foreldre for å stille med penger, kausjon eller som medlåntaker for å sikre boligdrømmen for barna. Vi har opplevd tilfeller hvor foreldrene gjennom signering på lånedokumenter har møtt hindringer når de skal ta opp egne lån.

Ta derfor alltid en prat med din egen rådgiver før du velger å stille sikkerhet eller gi store pengebeløp til dine barn i forbindelse med boligkjøp. Da er du sikret at løsningene er tilpasset din egen økonomi.

Dersom du er ung er det alltid lurt å se hvilke muligheter foreldrene dine har for å kunne hjelpe deg – å få de til å stille som kausjonist er ikke alltid eneste utvei.

Med vårt produkt Starthjelp kan man stille sikkerhet i innskudd i stedet for pant i huset sitt. Starthjelp gir også mulighet til å redusere arvegift. Mange gir barna egenkapital til kjøp av bolig; slike gaver regnes som arv, og kan utløse arveavgift. Vi tilbyr oss å administrere overføring av innskuddet som gave, slik at mottaker slipper arveavgift. Det beløpet som foreldre ønsker å overføre som gave organiserer vi slik at det hver måned overføres penger fra Starthjelpkonto til nedbetaling av boliglånet. På denne måten kan avgiftsfritt beløp tilsvarende 0,5 G i folketrygden (for tiden 39.608 kroner) overføres for hver av foreldrene per år. Ubrukt årlig gavebeløp kan ikke overføres til senere år. Gavebeløpet regnes ikke inn i fribeløpet på 470 000 kroner.

Det er fire viktige hovedregler for foreldre som vil hjelpe sine barn med boligkjøpet

  1. Ikke vær medlånetaker på hele lånet
  2. Ikke still stor kausjon i egen bolig
  3. Ikke kjøp bolig til barna uten å tenke på at fremtidig arv,  da det kan utløse arveavgift
  4. Ikke kjøp bolig i eget navn, uten å tenke over at du da må skatte av din andel av gevinsten

Hvor galt kan det gå i de ulike tilfellene

  1. Som medlånetaker står du ansvarlig for hele lånet dersom noe skulle skje. Du kan da risikere at du selv blir sittende med hele regningen om noe skulle skje. Dette er en trygg løsning for bankene, men ikke en god løsning for deg. Skal du være medlånetaker så krev at banken deler lånet i to, og at du bare står som medlånetaker på en mindre del.
  2. En stor kausjon i egen bolig medfører at banken kan rette et stort krav til deg dersom noe skulle skje. Det låser også opp din egen økonomi, slik at du kanskje ikke selv kan få ytterligere lån på egen bolig.
  3. Når du helt eller delvis kjøper en bolig til barnet ditt så er dette en verdioverføring som regnes som arv. Bruker du opp fribeløpet så vil dette føre til at det må betales arveavgift. Kontakt heller en bank som tilbyr løsninger hvor man slipper å gjøre overføringen i en enkelt gave. Det er mulig å overføre betydelige beløp over tid uten å bruke opp av fribeløpet for arveavgift. Kostnadene ved en slik løsning er langt lavere enn det du sparer. Husk også at dersom du gir en større pengegave til kjøpet så vil det være mulig for andre kreditorer å ta pant i huset. Gaven du gir kan dermed ende opp som et billån, eller til dekning av forbruksgjeld.
  4. Er du selv medeier i boligen så husk at man da mister fordelen ved skattefri gevinst på din andel ved et senere salg.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.