Når uhellet først er ute

Som foreldre er vi opptatt av at barna våre skal ha det bra og at de skal få en god oppvekst. Men har vi tenkt på hva det verste som kan skje barna våre er? Og hva kan vi forvente å få fra NAV hvis de rammes av ulykke eller sykdom?

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av alvorlige ulykker og sykdommer. For de som rammes har det vist seg at forsikringsordningene har vært viktige for barnets økonomiske fremtid. Forsikringsordning gjennom kommunen for den tiden de er i barnehage og skole, eller gjennom håndballklubben for den tiden de er på trening / kamp er ikke nødvendigvis dekkende.

Økonomisk trygghet
Barna våre er det viktigste og kjæreste vi har, og vi ønsker de alt godt. Vi vil at de skal gjøre det bra i livet og at de skal få mulighetene til å være med på det de selv vil og det som vennene deres gjør – uten at økonomien setter grenser.

Foreldre som opplever at barnet blir langvarig og alvorlig syk erfarer at dette også får økonomiske konsekvenser, både for barnet og de selv.

Det er viktig at en barne- og ungdomsforsikring dekker sykdom, ulykke og arbeidsuførhet. I tillegg er det viktig at forsikringen har gode forsikringssummer.

Trygghet for inntekt gjennom hele livet
Unge som blir uføre før de har begynt i arbeid kan ikke forvente å få andre ytelser fra Folketrygden utover minstepensjon. I dag ligger utbetalingene på litt i underkant av kr 200.000 pr. år – og det skal de leve av resten av livet! Det er med andre ord viktig å sikre den fremtidige arbeidsevnen ved å ha en uføredekning som gir økonomisk bistand i tillegg til folketrygden.

Vår barne- og ungdomsforsikring inneholder både

  • Uførepensjon som gir månedlig utbetaling (ved midlertidig og varig arbeidsuførhet) og
  • Uførekapital som gir en engangsutbetaling (ved varig arbeidsuførhet)

Med denne forsikringen kan barnet ditt opprettholde en viss levestandard uten å være avhengig av økonomisk hjelp fra deg som foreldre.

Ønsker du også at barnet ditt skal være økonomisk sikret – både nå og i fremtiden – om uhellet først skulle være ute? En barne- og ungdomsforsikring kan da være løsningen.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.