Vi tar initiativ til ny kreftutredningsmaskin til St Olavs Hospital

Inspirert av Trond Mohn tar vi nå initiativ for å finansiert en ny kreftutredningsmaskin ved St Olavs Hospital i Trondheim. En såkalt PET CT-maskin vil koste ca 25 millioner kroner.

– SpareBank 1 SMN er blitt inspirert av Trond Mohn, en helt unik velgjører og for øvrig en av bankens største eiere. Banken tar derfor initiativ til å styrke krefttilbudet ved St Olavs Hospital ytterligere. Vi skal få i stand et spleiselag fra næringslivet i Midt-Norge som sammen vil kjøpe inn en ny PET CT-scanner og gi det som gave til Helse Midt-Norge.  Banken skal bidra betydelig, også økonomisk, og vil jobbe for at flere bedrifter blir med slik at gaven blir realisert, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

– Over 200 000 nordmenn har fått diagnosen kreft. Alle kjenner noen som er blitt rammet. Tidlig diagnostisering representerer ofte skillet mellom liv og død. Vi håper vårt initiativ fører frem, og at en ny kreftutredningsmaskin på St. Olavs Hospital kan redde mange liv i årene som kommer, sier Finn Haugan.

– Det ville være helt fantastisk om SpareBank 1 SMN skulle lykkes med sitt gode initiativ, og vil på en utmerket måte utfylle Trond Mohns genereøse gave til St Olavs Hospital, sier administrerende direktør Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge.

– En PET CT-scanner vil fremfor alt sikre at langt flere kreftpasienter med behov for slik undersøkelse vil kunne få dette i Trondheim fremfor å måtte reise til Oslo eller Bergen. I tillegg settes trondheimsmiljøet i stand til å erobre plassen som det mest avanserte bildediagnostiske miljøet i Norge. Det gjelder ikke bare innen MR og ultralyd, men også innen kombinasjoner med PET. For teknologihovedstaden generelt og NTNU og St. Olavs Hospital spesielt vil dette bety mye. Trond Mohn har gitt oss en unik start, og nå håper jeg at midtnorsk næringsliv tar utfordringen fra SpareBank 1 SMN og løfter oss videre, sier Bovim.