Følg pensjonssparingen på livogpensjon.no

I Liv- og pensjonstjenesten får du som ansatt oversikt over innskuddpensjonen som din arbeidsgiver sparer for deg. Her kan du sjekke verdiendringen på saldoen og endre investeringsvalg.

Få en oversikt over innskuddspensjonen.

Avtaledetaljer gir deg oversikt over

  • forsikringsdekninger
  • størrelsen på innskuddet som blir betalt til din pensjonskonto hver måned
  • forvaltningsform (avkastningsgaranti, indeksforvaltning eller investeringsvalg)
  • størrelsen på din pensjonsbeholdning
  • eventuelle tilleggsdekninger

Medlemsdetaljer gir deg informasjon om

  • registrert lønn (samt siste endringer)
  • innbetalinger til innskuddspensjonen
  • administrasjon av din innskuddspensjon

Med innskuddspensjon med investeringsvalg kan du

  • endre investeringsportefølje innenfor rammen av porteføljer som din arbeidsgiver har gjort tilgjengelig

Alle som har innskuddspensjon i SpareBank 1 har til gang til Liv- og pensjonstjenesten. Du logger deg inn med din BankID.

Har du spørsmål? Ta kontakt med SpareBank 1 Livsforsikring på telefon 21 02 81 98 eller på e-post til kundeservice.bedrift@sparebank1.no.