Fornøyd med Lommepengekortet

Vi var den første banken som lanserte et bankkort som er spesielt tilrettelagt for barn under 13 år. Mottakelsen har så langt vært veldig bra og det forventes at etterspørselen vil øke i løpet av året. 

– Lommepengekortet sprer seg som ild i tørt gress. Det kommer nye bestillinger på kortet hver dag, og ingen har klaget og sagt de er misfornøyde med kortet, sier banksjef Heidi Elisabeth Strøm. De eneste negative tilbakemeldingen så langt, går på at kundene ikke mottar kortet fort nok. Det bestilles nesten dobbelt så mange kort til barn som kort til ungdom i SpareBank 1 SMN, og Strøm regner med å ha rundt 3 000 brukere av Lommepengekortet i løpet av 2012.

Likevel er det enkelte skeptikere til kortet. Siviløkonom Agnes Bergo er daglig leder i det økonomiske rådgivningsselskapet Pengedoktoren. Hun er redd for at barna kan bli for godt vant med at penger alltid er tilgjengelig, når de har et kort de kan bruke hele tiden.

– Det kan være betenkelig hvis noen barn vender seg til at det alltid er penger tilgjengelig. For slik er det ikke. Og det er i hvert fall ikke god barneoppdragelse, sier Bergo til NRK.no.

Grunnen til at banken lanserte Lommepengekortet, var at mange foreldre ønsket seg et slikt kort. Foreldre ga klart uttrykk for at det var en utfordring å ha kontanter tilgjengelig når barn hadde behov for penger til aktiviteter og småhandel.

Selvsagt er det lettere å forstå og lære seg penger når barna kan se og kjenne på pengene, men nå er det slik at mange foreldre ikke har disse pengene så lett tilgjengelig lenger. Barna som vokser opp nå vokser opp i en helt annen tid, med færre kontanter. De må få god opplæring om penger og pengers verdi, enten det er kort eller kontanter, og det må selvsagt vi som foreldre ta ansvar for.

– Lommepengekortet er en helt gjennomsiktig løsning, hvor foreldre har full oversikt i nettbanken sin. Min erfaring er at barn er veldig lærevillige og de synes det er veldig stas å få eget bankkort. Løsningen er enkel for foreldre når barna skal på kino, til Pirbadet eller på liknende aktiviteter. Kortet og bruken av det er gratis, og ungene kan selv sjekke saldo på kortet ved å bruke SMS, sier banksjefen. Skulle barnet være uheldig å miste kortet, kan et nytt kort bestilles gratis og ingen penger har gått tapt, i motsetning til kontanter som mistes.

Tall fra Finansnæringens Fellesorganisajsonbekrefter at bruk av bankkort stadig øker. Det tyder også på at den oppvoksende generasjonene ikke vil forholde seg så mye til kontanter i framtiden, da bankkort og betaling med mobil tar over mer og mer.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.