Landbruk: Fordel inntektene riktig og spar skatt

For deg som driver i landbruket er det viktig at du er bevisst når selvangivelsen skal fylles ut. Å fordele inntektene riktig mellom ektefellene er viktig ikke bare fordi skatten samlet sett kan bli mindre, men også fordi dette har betydning for trygderettigheter som sykepenger og opptjening av pensjonspoeng.

Inntekter fra felles drift kan fordeles
Ved inntekt fra gårdsbruk som tilhører den ene eller begge ektefeller kan man kreve å bli lignet for en forholdsmessig andel av overskuddet som svarer til arbeidsinnsats og deltakelse i virksomheten. Det er opp til ektefellene å avgjøre om de vil fordele inntekt eller ikke. Dette gjelder selv om begge ektefellene deltar i gårdsdriften. Inntektene kan føres på den ene av ektefellene, men denne må da være hovedutøveren i virksomheten.

Det stilles ikke krav til timelister for å kunne fordele inntekten, men arbeidsinnsatsen må kunne sannsynliggjøres. Da kan man bruke forhold som arbeidskrav/årsverk, produksjonsform, bruk av leid hjelp og arbeid utenom gårdsbruket. Det er ikke krav at begge ektefellene skal ha arbeidet i alle gårdens ulike næringer for at inntektene fra de ulike næringer skal kunne tas med til fordeling. Dersom arbeidsdelingen på et gårdsbruk er slik at den ene jobber mest i husdyrproduksjonen og ikke deltar i skogen, kan likevel vedkommende ha sin prosentvise andel av inntekten fra skogen ut fra totalinnsatsen på gårdsbruket.

Gjeldsrenter som skriver seg fra næringen, skal fordeles til fradrag på selvangivelsen i samme forhold som delingen av næringsinntekten.

Redusert toppskatt og bedre trygderettigheter
Er personinntekten i felles næringsvirksomhet høy, slik at den ene ektefellen kommer over grensen for beregning av toppskatt, vil toppskatten bli redusert ved å foreta deling av inntekten mellom ektefellene.

Deling av inntekt er også en forutsetning for at begge ektefeller skal få sykepenger, refusjon av avløserutgifter ved sykdom, tilleggspensjon ved uførhet, tilleggspensjon ved alderspensjon samt fødselspenger.

Skatterådgivning
Hvordan man fører selvangivelsen kan ha store konsekvenser for skattenivået og på hvor mye man har å rutte med som pensjonist eller ved eventuell sykdom. Situasjonen vil variere fra gårdsbruk til gårdsbruk både i forhold til inntekstnivå og i hvor stor grad man har andre arbeidsforhold utenom gårdsdriften. Vi anbefaler derfor at alle som driver gårdsbruk får hjelp og rådgivning innenfor dette feltet.

SpareBank 1 SMN Regnskap er totalleverandør av økonomiske tjenester innen forretnings- og landbruksregnskap samt eiendomsforvaltning. Vi har kontorer i Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namsos og Rissa.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.