Mer enn 600 000 arbeidstakere har ikke uførepensjon fra arbeidsgiver

Det betyr at ved uførhet vil disse få et dramatisk inntektsfall. Jo høyere inntekt jo større tap ved uførhet.

Maks uførepensjon fra NAV er 66 % av lønn inntil 6 G. Har man lønn på kr 600 000 vil uførepensjonen utgjøre ca kr 252 000, og det er dramatisk hvis man ikke har forsikringsdekninger som fanger opp inntektsbortfallet.

Her er noen eksempler på hvor mye uførepensjon fra det offentlige utgjør i prosent av lønna.

Lønn 300.000 – Uførepensjon utgjør ca 53 prosent av lønn
Lønn 400.000 – Uførepensjon utgjør ca 51 prosent av lønn
Lønn 600.000 – Uførepensjon utgjør ca 42 prosent av lønn
Lønn 900.000 – Uførepensjon utgjør ca 33 prosent av lønn

Er man så uheldig å bli ufør før fylte 26 år ender de fleste med en minstepensjon på knapt kr 184 000 i året.

Tenk deg en vanlig norsk familie med et boliglån, 2 biler, aktive barn, kanskje også en fritidsbolig eller båt, 1 eller 2 utenlandsreiser i året samt hobbyer som koster penger. Uførhet for en av de voksne vil bety en økonomisk katastrofe for  hele familien!

Hvorfor er det så få som har fokus på dette? Arbeidsgiver bør ha det, det er viktig å ta vare på sine ansatte og gi de trygghet. Samtidig vil jo uførepensjon være en fordel i konkurranse om ny attraktiv arbeidskraft. Ansatte i bedriftene bør definitivt ha det, det er mye gunstigere å være ansatt å få uførepensjon gjennom arbeidsgiver enn å tegne selv, men kanskje bør man ha begge deler?

Forsikringsselskapene krever helseerklæring av personer som tegner livsforsikringer. Tidligere sykdommer og skader kan gi avkorting eller avslag på søknader om uførepensjoner eller livsforsikringer. Derfor bør disse tegnes så tidlig som mulig i livet, man kan ikke forsikre seg mot sykdommer man har hatt eller gamle skader man har pådratt seg. Har bedriften flere enn 4 ansatte er det ingen helseerklæring, da må man kun være 100 % arbeidsdyktig på tegningstidspunktet men man har likevel 2 års karens mot uførhet pga tidligere sykdommmer eller skader.

For forsikringsbransjen totalt sett er det  ca. 6 % som får avslag og ca. 11 % som får reservasjon på uførepensjon med månedlig utbetaling.

Tegner bedriften en gruppelivsavtale kan de ansatte sikres både ved død og uførhet og dette er et tema som bør inn i alle lønnsforhandlinger som starter nå!