Sparing og skatt

Kong Vinters siste sprell har funnet sted og snøsmelting, hagearbeid og vindusvask står foran oss. Vi gleder oss over at vinterstemningen har sluppet taket, og jevnt over er humøret stigende… og så får vi selvangivelsen i postkassen…

For dem som er på ”godsiden” ved at formuen har kommet til syne, er skatt på sparemidler et tema som gir blandede følelser. Formueskatt spiser av innskuddet og når man i tillegg betaler 28 % skatt på renteinntektene kan sparing fortone seg som rene seigpiningen.

I følgende eksempel beregnes realrenten. Dette er den renten du faktisk har på dine sparepenger, etter skatt og inflasjon. Eksempelet benytter tre prosent innskuddsrente og full formueskatt.

Som modellen viser gir sparingen negativ realrente. Skatten reduserer din rente, og prisstigning i samfunnet for øvrig bidrar til at du får mindre igjen for pengene dine når de ”endelig” skal brukes.

Vi skulle gjerne gitt deg innskudd som var fritatt for skatt, men det er dessverre en umulig oppgave. Vårt alternativ – dersom du søker sparing som gir lavere skattebelastning – er aksjefond. Aksjefond generelt er forbundet med høyere risiko enn banksparing, men dersom du har god tid på deg før du trenger midlene dine kan dette være et glimrende alternativ.

Dersom vi skal se på skattemessige konsekvenser ved sparing vil følgende fremstilling gi et godt bilde av forskjellen mellom banksparing og sparing i aksjefond.

Som vist vil banksparing alltid skattes med 28 % av renteinntektene. Sparing i aksjefond drar med seg fordeler av skjermingsfradrag – noe som over tid akkumuleres. Etter ett år er effektiv skatt 15,4 %. Etter åtte år er skatten halvert til 14 %, og etter 20 år betaler du bare 11,6 % skatt på gevinsten.

Følgende eksempel gjør det hele mer konkret:

100 000 kr skal ”stå i fred” i hhv. 5 og 10 år. Bankrenten settes til 5 %, aksjefondsavkastningen beregnes til 8 % og skjermingsfradraget til 3,6 %.

Ti års sparing gir at aksjesparing genererer 95 000 kr i pluss etter skatt. For banksparingen er tallet merkbart lavere, ca 45 000 kr. Hvor kommer differansen fra? Nettopp. Skatt.

Dersom dette gav deg inspirasjon til å gjøre noe med skatten så anbefaler jeg at du tar kontakt med en av våre rådgivere. Lykke til med sparingen!

NB: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.