Tid for å klargjøre båten

Våren er kommet og mange båteiere er i full gang med forberedelsene til båtsesongen. Det er lurt å sjekke båtens tilstand før den tas i bruk for sesongen. Da unngår du forhåpentligvis at båtturen blir avbrutt på grunn av ting som kan være forholdsvis enkle å unngå.

I Norge er det nå over 750.000 fritidsbåter. En fjerdedel av norske husholdninger har én eller flere båter i følge en nylig gjennomført båtlivsundersøkelse.

Kontroll – før sjøsetting
Mange er i gang med å vaske og polere båten. I tillegg er det viktig å gå over og kontrollere båten – enten selv eller av noen med kompetanse på dette.

 1. Skrog og dekk
 2. Motor, så som kontroll av motorrom
 3. Brennstoffsystem
 4. Elektrisk system
 5. Styre- og manøversystem
 6. Øvrige systemer, så som varmesystem, kokeapparat, kjøleskap, ventilasjon etc.
 7. Brannslukningsutstyr
 8. Propan
 9. Navigasjonsutrustning
 10. Rigg

Sammen for trygghet på sjøen
SpareBank 1 og Redningsselskapet samarbeider om din trygghet på sjøen. Alle medlemmer i Redningsselskapet får 15 % rabatt på båtforsikringen i SpareBank 1 (link til båtforsikring på smn.no). Les mer om medlemskap på Redningsselskapets nettsider (www.redningsselskapet.no/).

Følg sjøvettreglene
Vis sjøvett og tenk sikkerhet også når du ferdes til sjøs. Det reduserer risikoen for at noe skal skje og øker trivselen for alle om bord.

 1. Tenk sikkerhet: kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr: utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann: nåten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene: bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg: det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru: promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn: sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Med ønske om en god og trygg båtsesong :-)

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.