Hva skjer hvis du blir syk når du er på sommerferie?

Sommer og ferie innebærer økt reiseaktivitet for mange, og vi ønsker selvfølgelig  ikke at det skal skje noe uforutsett på turen. Men om det likevel skulle skje er det to ting du bør ha med i bagasjen; reiseforsikringsbevis og – om du drar til et EØS-land eller Sveits – et europeisk helsetrygdkort.

Den viktigste dekningen i en reiseforsikring er reisesyke og hjemtransport. Har du ikke dekning for det kan du få store utforutsette utgifter. Hvilke utgifter som dekkes kan du se i faktaboksen nederst.

Med reiseforsikring i SpareBank 1 SMN er du trygg hvis ferien må avbrytes eller en ulykke oppstår. Velger du Topp Reiseforsikring dekkes alle typer reiser året rundt, uten krav til overnatting eller flyreise. I tillegg til reisesyke og hjemtransport inneholder det en helårs reiseforsikring elementene reisegods, forsinkelse av reise eller reisegods, ulykke, avbestilling av reise, erstatningsansvar på reise og rettshjelp. Med topp reiseforsikring er du dekket på alle typer reiser året rundt uten krav til overnatting eller flyreise – bytur, hyttetur og helgeturen til København. Forsikringen gjelder fra du forlater bostedsadressen.

Les også: Tips til en trygg ferie

Før du reiser bør du også ta deg tid til å lese gjennom sikkerhetsforskriftene som gir deg en god beskrivelse av hvordan man skal opptre for å unngå skade. Disse viser forsikringstakers ansvar for å forebygge at skade inntreffer, og for å begrense skader som skulle inntreffe.

Trenger jeg reiseforsikring hvis jeg har europeisk helsetrygdkort?
I EØS-land eller Sveits vil europeisk helsetrygdkort dokumentere at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, på lik linje med oppholdslandets borgere.

Men det er viktig å få med seg at mange land ikke dekker  utgifter til helsetjenester fullt ut via europeisk helsetrygdkort – noe som også kan gjelde sykehusopphold. Kortet dekker heller ikke ekstra utgifter til hjemreise fordi du er blitt syk eller utsatt for en ulykke, med mindre du er innenfor Norden. For mer info og bestilling av europeisk helsetrygdkort se helfo.no.

I bagasjen tar du med reiseforsikringsbevis og europeiske helsetrygdkort. Her står telefonnummer du skal ringe om det skjer noe. Vi ønsker deg en god ferie!

Faktaboks

Dekning reisesyke

  • Utgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade som rammer sikrede
  • Merutgifter ved uforutsett sykehusopphold ved sengeleie pålagt av lege
  • Merutgifter ved innhenting av fastlagt reiserute ved akutt sykdom/ulykkestilfelle
  • Utgifter til tilkallelse av nærstående person i Norden ved forsikredes akutte sykdom/ulykkesskade/død

Dekning hjemtransport

  • Ekstrautgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade som rammer sikrede
  • Ekstrautgifter ved akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall i nærmeste familie i Norden
  • Ekstrautgifter ved sikredes død
  • Ekstrautgifter ved brann, innbrudd, vannledningsskade eller naturskade i sikredes bopel

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.