Skal sesongarbeidere og sommervikarer meldes inn i bedriftens pensjonsordning?

Sommeren står (forhåpentligvis) foran døra og mange bedrifter er avhengig av sesongarbeidere og sommervikarer. Mange av disse er utenlandske statsborgere er kun i Norge i sommermånedene, mens andre igjen bor fast i Norge. Da aktualiseres spørsmålet om noen av disse skal meldes inn i pensjonsordningen.

Som hovedregel skal kun arbeidstakere som har fylt 20 år og har minimum 20 % stilling meldes inn i pensjonsordningen såfremt de er medlemmer i folketrygden. Selv om de første månedene er prøvetid skal arbeidstaker likevel meldes inn.

Personer som er bosatt i Norge er pliktige medlemmer i folketrygden.

Den som oppholder seg i Norge regnes som bosatt i Norge når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder.

Når det gjelder sesongarbeidere som i løpet av et kalenderår arbeider mindre enn 20 % av tilsvarende full stilling, skal disse ikke meldes inn i pensjonsordningen.

Hvis bedriften er usikker på om den ansatte vil jobbe mer eller mindre enn 20 % kan den ansatte likevel meldes inn. Hvis det viser i ettertid at ansatte arbeider mindre enn 20 % vil bedriften få tilbake den ansattes sparekapital til innskuddsfondet som er tilknyttet bedriftens pensjonsordning.